четвер, 3 травня 2012 р.

Аналіз соціологічного дослідження «Веб-спілкування та мережевий етикет»


Аналіз соціологічного дослідження
«Веб-спілкування та мережевий етикет»

Протягом листопада 2011 р. - березня 2012 р. Рахівська центральна районна бібліотека та три сільські бібліотеки-філії провели соціологічне дослідження на тему: «Веб - спілкування та мережевий етикет».
Метою опитування було визначити загальний рівень обізнаності співробітників та користувачів Інтернету, їхнє ставлення до культури спілкування в мережі та проблем, що виникають через брак культури в процесі електронних комунікацій.
На питання «Що саме приваблює Вас у мережевій комунікації?» маємо наступний результат:
-                     віртуальний світ - 44,4%
-                     анонімність, безкарність - 10%
-                     зняття стресу - 30%
-                     легкість знайомства - 23,6%
-                     можливість швидкого самовираження - 5,6%
-                     спілкування в форумах, чатах тощо - 33,6%
Більшість респондентів вказувало, на декілька факторів, які їм подобаються у використанні Інтернет - мережі.
Опитування показало, що користувачі, які проводять за тиждень в мережі Інтернет більше години - становлять 70%, до години - 24, %, 15 хвилин приділяють Інтернету - 4,8%  (див. діаграма 1).
Діаграма 158,8% опитаних респондентів - мають уяву про «нетикет», 41,2 не знайомі з  цим поняттям.
На запитання «Чи надаються у Вашій бібліотеці консультації щодо ефективної, безпечної роботи в мережі Інтернет?» маємо такі відповіді:
¨                    Так -  90%¨             
-                     Ні  -  10%
-                     по роботі з електронною поштою - 28%
-                     по спілкуванню в соціальних мережах
                      «Однокласники»,  «В контакті» - 52,4%
-                     з  безпеки приватності - 18,8%
-                     інше-  4%
 Наступне питання анкети «Чи доводилося Вам скаржитися співробітникам Бібліотеки на порушення правил спілкування в мережі Інтернет?» виділило такі відповіді опитаних користувачів:
¨                    Так - 22,4%
¨                    Ні - 77,2%
-                     на спам - 2,8%
-                     шахрайство - 1%
-                     некоректну поведінку на форумах, в чатах - 4%
-                     інше - 1%
 Щодо визначення рівня обізнаності респондентів в сфері спілкування за допомогою мережі Інтернет було отримано наступні результати (див. діаграма 2):
-                     друкують on-line повідомлення, використовуючи різні регістри - 37,2%
-                     регулярно перевіряють вхідні повідомлення - 67,6%
-                     реагують на флейми - 8,8%
-                     долучаються до флешмобів -14%
-                     застосовують ненормативну лексику - 5,2%
Діаграма 2


 Як свідчать результати дослідження нашим респондентам доводилося виконувати прохання невідомих осіб в мережі Інтернет, а саме:
-                     поповнити рахунок-   6,8%
-                     голосувати у конкурсі - 35,2%
-                     переглядати цікаве фото/відео - 44,4%
-                     інше (не виконували прохань невідомих осіб) - 20%
 Зазначимо, що переважна більшість опитаних - 87,6% дотримуються в мережі законів, що діють в «реальному світі». Лише 10,8% не дотримуються цих законів.
 На питання «Чи має бути етика в віртуальному світі?» респонденти дали такі відповіді:
Так - 94,4%
Ні  -    4,4%
  Опитані користувачі хотіли б дізнатися більше про нетикет за допомогою:
-                     тренінгів - 32,4%
-                     інформаційних матеріалів - 42,8%
-                     лекцій, семінарів -  38,8%


В опитуванні брало участь 250 респондентів. Серед них:
Жінки       - 58%
Чоловіки  - 41%
Не вказали свою стать - 1%.
Вік опитуваних:
17-22 роки - 42%
23-28 -    31 %
29-35 -    19 %
35-50 -     4%
50 і більше - 2%
Не вказали свій вік - 2%
Переважна більшість опитаних (73%) - навчаються: у вищих навчальних закладах та коледжах - 60%, загальноосвітніх школах - 13,2%.
Вивчаючи рівень знань користувачів Інтернетом, їх ставлення до культури спілкування в мережі та проблеми, що виникають через брак культури в процесі електронних комунікацій, бачимо, що потрібно надавати більше інформації користувачам, проводити бесіди, тренінги, наприклад : "Давайте поспілкуємось" «Особливості мережевого спілкування», «Заповіді мережевої моралі», », розробляти та розповсюджувати друковані матеріали «Інтернет та Нетикет», «Загальні правила безпечного користування Інтернетом» .
 З метою більш досконалого вивчення питання нетикету та веб-спілкування також було проведено опитування бібліотечних працівників. В цьому опитуванні взяло участь 15 спеціалістів Рахівської центральної районної бібліотеки (12):завідуючі відділами, бібліотекарі та бібліотекарі сільських бібліотек-філій(3).
 На думку респондентів «Чи є місце для етики в мережі Інтернет?» отримано наступні відповіді:
Так        -  73%
Ні           - 27
 Аналіз відповідей на запитання «Чи популяризуєте Ви культуру спілкування в Інтернеті?» показав такі результати:
¨                    Так - 100%
-                     серед користувачів бібліотеки - 60
-                     для персоналу бібліотеки  - 40%
 Для популяризації культури спілкування в Інтернеті бібліотечні працівники використовують:
консультації  -    73%
бесіди             -  93%
уроки              -   60%
наочні форми -   27%
Як форму популяризації культури спілкування в Інтернеті було запропоновано проведення бібліотечно-бібліографічних уроків.
 Низький рівень роботи в цьому напрямку пояснюють відсутністю методик (60%) та браком необхідної інформації - 13% опитаних., інше - 6%.
 Аналіз відповідей респондентів - користувачів та бібліотекарів - показав, що серед джерел отримання інформації мережа Інтернет користується все більшим попитом, але рівень їх інформаційної обізнаності щодо веб-спілкування та етичних правил нетикету залишається недостатнім.Немає коментарів: