вівторок, 29 грудня 2020 р.

Син Гуцулії Синьоокої


Василь  Олексійович   Піпаш
(літературні псевдоніми: Василь Піпаш – Косівський, П. Васинчук, Олесь  Березник, Березенко,  Вапіко) народився 17 грудня 1922 року в с. Косівська Поляна , що на Закарпатській Гуцульщині.
   Початкову освіту здобув у рідному селі, а далі навчався в горожанській гімназії  о. Василіан у Великому Бичкові. Тут він вступає до «Пласту», який як і «Просвіта» відіграли важливу роль у становленні світогляду молодого хлопця.
   Ще в юнацькі роки почав  Василь Олексійович захоплюватись збиранням фольклорних та етнографічних матеріалів рідного краю. Юнак і сам почав писати вірші та оповідання.
 
 У 1962 році та 1964 роках у видавництві « Карпати» було надруковано збірку «Трембіта», в яку ввійшли коломийки, записані у різних селах дорогої його серцю  Рахівщини .  До речі, без згоди автора ця збірка була перевидана  і в Канаді.

Зписані й літературно- опрацьовані Піпашем - Косівським коломийки друкувались також у книжці «Коломийки» (1969), у збірниках «Пісні Карпат» (1972), «Співанки-хроніки» (1972), «Від пиття – нема життя» (1987); народні пісні – у збірнику « Наймитські та заробітчанські пісні»(1975), легенди – в книжках «Легенди Карпат» і « Ходили опришки», а народні жарти  вміщено в книжках «Сміховинки»та « Добридень, сусіде».
 
 В 1992 році в книзі « Яворова сопілка» була вміщена добірка його  віршів про волю і красу синьоокої Гуцулії.

понеділок, 14 грудня 2020 р.

Нашому суспільству бракує чесності. Аналіз відповідей Всеукраїнського соціологічного дослідження «Покоління центеніалів: цінності та орієнтири»

 


 Опитування проводилось в бібліотеці через роздруковану форму анкети (1 відповідь) та за допомогою Google-форми, розміщеної на блозі бібліотеки (9 відповідей).

В ході анкетування опитано 10 респондентів, з них 5 навчаються в університеті, 3 навчаються в школі, 1 у декретній відпустці, 1 респондент працюючий.

Опитані зазначили цінності, які є для них важливими:

- життя – 5 зазначень;

- сім’я- 7 зазначень;

- матеріально-фінансова забезпеченість (квартира, машина тощо) – 5 зазначень;

- професійні заняття мистецтвом, спортом тощо – 1 зазначення;

- свобода та незалежність особистості – 7 зазначень;

Ваш варіант – освіта і саморозвиток – 1 зазначення.

 

Опитані визначили пріоритети власних життєвих цінностей за шкалою від 1 до 5:

 

1

2

3

4

5

життя;

 

4

 

 

 

6

сім’я, родина;

 

2

1

 

 

7

кар’єра;

 

1

2

1

4

2

рівність і свобода;

 

1

 

1

5

2

реалізація власного потенціалу

1

2

1

1

6

*В таблиці вказані кількість респондентів, що відповіли на запитання

 

вівторок, 8 грудня 2020 р.

Діагностика обдарованості учнівської молоді

 

До уваги практичних психологів, педагогів та спеціалістів курсів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

Фахівці Інституту обдарованої дитини НАПН України в 2018 році опублікували серію наукових праць, які будуть корисними для фахівців освіти в роботі з обдарованою молоддю. Видання знаходяться у книжковому фонді читальної зали нашої бібліотеки.

 

 

«Практичний інтелект учнівської молоді: діагностика обдарованості»

Володимир Тименко, Станіслав Довгий, Марина Мельник, Тетяна Тригуб, Микола Кузьмінець

 

Про книгу: У монографії здійснено аналіз сутності обдарованості у вітчизняному та закордонному наукознавствах, виокремлено нові концепції взаємодії інтелекту і творчості. Обґрунтовано практичний інтелект з урахуванням праць Л. Виготського, Р. Штернберга та інших видатних психологів. Актуалізовано традиційні методи діагностики і показано значення проектної творчості учнівської молоді для виявлення практичного інтелекту. Сформульовано концептуальні засади діагностики практичного інтелекту учнів і студентів у контексті українського наукознавства.

Монографія призначена для практичних психологів, педагогів закладів загальної, вищої та післядипломної освіти, коучів, менеджерів, підприємців – усіх, хто цікавиться рівнем розвитку власного практичного інтелекту.

 

 

«Методи і моделі управління розвитком академічної обдарованості»

Володимир Камишин, Олексій Рева


Про книгу: Монографія призначена розв’язанню актуальних питань управління розвитком академічної обдарованості тих, хто навчається, з огляду на кваліметричні показники закономірностей прийняття рішень учасниками навчально-виховного процесу в умовах впливу ризику, стохастичного і нестохастичного характеру.

Обґрунтовано методологію та досліджено закономірності вияву основних навчальних домінант як головних чинників мотивації на досягнення успіху / запобігання невдач, а також рівнів домагань як основних системоутворювальних чинників тих, хто навчається, що найкращим чином характеризують адекватність їх самооцінки. Запропоновано низку субмоделей здійснення кваліметрії в процесі розвитку академічної обдарованості старшокласників та оцінено їх ефективність.

Монографія може бути корисною для науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, фахівців, які займаються управлінням освітньою діяльністю, а також може бути корисною для методичного забезпечення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів.

 

«Психологічна діагностика інтелектуальної обдарованих старшокласників»

Наталія Бєльська, Марина Мельник, Наталія Поліхун, Катерина Постова

 

Про книгу: у методичному посібнику представлено результати теоретико-емпіричного вивчення проблеми психологічної діагностики інтелектуально обдарованих старшокласників. Обґрунтовано теоретико-методичні засади діагностики обдарованості старшокласників, схильних до дослідницької діяльності. Розкрито зміст і структуру психодіагностичного обстеження. Представлено результати експериментального дослідження особистісних особливостей інтелектуально обдарованих старшокласників.

Методичний посібник адресовано науковим працівникам, аспірантам, викладачам психолого-педагогічних дисциплін, а також працівникам освітніх закладів, які працюють з обдарованими дітьми й учнівською молоддю.

 

понеділок, 7 грудня 2020 р.

Інклюзивне навчання дітей з особливими потребами. Практичні рекомендації для батьків та педагогів

 Книги з серії «Інклюзивне навчання» видавництва «Літера ЛТД» (2019 рік)

 

 

«Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі»

Оксана Таранченко, Алла Колупаєва


Про книгу: У виданні висвітлюються особливості розвитку, навчання та виховання дітей з найскладнішими порушеннями психофізичного  розвитку (порушеннями слуху, зору, дітей із церебральним паралічем); методичні рекомендації щодо адаптації та модифікації навчального середовища; методичні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів в інклюзивних умовах  загальноосвітнього закладу, специфіку роботи з батьками таких школярів і фахівцями; поради стосовно корисних ресурсів, що сприятимуть удосконаленню інклюзивної практики.

Посібник адресовано педагогам загальноосвітніх закладів, методичним працівникам, слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів освіти, студентам педагогічних вузів, батькам дітей з  особливостями психофізичного розвитку, працівникам соціальних служб.

 

 

«Інклюзивна практика. Технології навчання»

Оксана Таранченко, Алла Колупаєва


Про книгу: У виданні представлено ефективні технології навчання дітей з порушенням психофізичного розвитку; методичні рекомендації щодо адаптації дитини та модифікації навчального середовища; методичні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів в інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу; специфіку роботи з батьками таких школярів; поради, що сприятимуть удосконаленню інклюзивної практики.

 
Книга «Інклюзивна практика. Вибір батьків»

Оксана Таранченко, Алла Колупаєва


Про книгу: Демократичні зміни в суспільному житті країни зумовили нове бачення, розуміння та переоцінку багатьох сталих положень. Як наслідок — на сучасному етапі однією з альтернативних форм здобуття освіти дітьми з особливостями психофізичного розвитку стало інклюзивне навчання, що передбачає перебування дитини з особливими потребами в масовому загальноосвітньому дошкільному чи шкільному закладі. Матеріали цього посібника розкривають теоретичні і практичні питання інклюзивного навчання, враховують сучасні тенденції, передовий міжнародний та український досвід. Автори посібника, використовуючи найсучасніші матеріали, надають корисні поради щодо забезпечення належних видів адаптації для дитини з особливими освітніми потребами в навчальному закладі.

 

Віртуальна виставка «Методисти творили»

  

Душа тисячоліть шукає себе в слові: методико-бібліографічні матеріали до 90-річчя від дня народження Ліни Костенко / матеріали підготувала Г.Зварич,комп’ютерна верстка Г.Зварич, коректор Є.Дідик,відповідальна за випуск Г.Приймак. – Рахів, 2020. – с. 48

У методико-бібліографічних матеріалах висвітлюється життєвий і творчий шлях Лі́ни Васи́лівни Косте́нко — української письменниці, поетеси-шістдесятниці. Лауреатка Шевченківської премії, Премії Антоновичів.

Розраховано на бібліотечних працівників та користувачів, які цікавляться життям і творчістю письменниці, поетеси.

У методико-бібліографічних матеріалах вміщено сценарій  літературного знайомства «Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох!».

 


Коронавірус: профілактика, інфікування і поширення: брошура / матеріали підготувала Г.Зварич,комп’ютерна верстка Г.Зварич, коректор Є.Дідик,відповідальна за випуск Г.Приймак. – Рахів, 2020. – с. 26

В брошурі  висвітлені відповіді на найпопулярніші питання щодо коронавірусу.

Також вміщено рекомендації щодо профілактики захворювання на COVID-19 та як захистити себе від вірусу COVID-19