середа, 28 листопада 2012 р.

Аналіз анкетування «Роль і місце бібліотеки в сучасному світі»


Аналіз анкетування
«Роль і місце бібліотеки в сучасному світі»


Протягом серпня місяця в Рахівській центральній районній бібліотеці проводилось дослідження, метою якого було визначити роль бібліотеки, як інформаційного центру, в житті громади, виявлення інтересів користувачів, визначення стратегії подальшого розвитку бібліотек, привернення уваги громадськості та органів місцевої влади до основних питань діяльності книгозбірні. Опитана різна категорія респондентів віком від 17 до 75 років.


Щодо відвідування бібліотеки маємо таку картину:
-         33% -  респондентів відвідують бібліотеку за потребою;
-         24.7% -  кожного дня після роботи;
-         18.2% -  від 1 до 5 разів на місяць;
-         16% - 1 раз на місяць;
-         8.1% - інший варіант.

На запитання «Чи володієте Ви навичками роботи на компюторі та мережі Інтернет?» відповідь опитаних користувачів була така:В ході дослідження виявлено що бібліотека за ступенем важливості в першу чергу це?

-         місце отримання книг - 35.1%;
-         інформаційний центр -25.8%  ;
-         культурно дозвільний центр - 15.2%;
-         місце для спілкування та відпочинку - 9.3%;
-         освітній центр та краєзнавчий центр - 8.2%;
-         місце роботи - 0.5%.

На четверте питання «Як на вашу думку, чи потрібно вводити до бібліотек додаткові послуги?» опитані респонденти вважають, що в першу чергу потрібно надати можливість оволодіти навичками роботи в мережі Інтернет – 49.3 %; на другому місці віртуальні довідки –34.5; на третьому видавати веб-довідки – 15.7; ні непотрібно - 0,5%.
На п’яте запитання «Якою ви бачите бібліотеку майбутнього?» респонденти відповіли, що сьогодні бібліотека має бути: інформаційним центром з новітніми технологіями – 32,3%, просвітницьким осередком – 11,4%, центром дозвілля –7 %, теплим закладом культури – 4,1%, бібліотека повинна відповідати всім потребам користувачів і іти в ногу з часом – 3.9%, культурно-освітнім центр з доступом до Інтернет – 2 %, але нажаль 39.3% - проігнорували  це запитання.
44,1 % опитаних відповіли із перерахованих інформаційних ресурсів надають перевагу книжковій продукції;  34.2% -  електронним носіям та Інтернету, а також періодичним виданням – 21,7 %.
На восьме питання користувачі нашої бібліотеки відповіли, що надають перевагу:В ході опитування на думку користувачів бібліотека повинна розвиватися, щоб бути справжнім центром дозвілля для місцевої громади в такому напрямку:
-         систематично поповнювати бібліотечні фонди книжками та періодичними виданнями – 34,7 %;
-         впроваджувати інформаційні технології, мати доступ до мережі Інтернет – 20,2%;
-         створювати комфортні умови для обслуговування читачів – 17,7 %;
-         залучити до співпраці громадськість та владу – 15,3%;
-         більше уваги приділяти організації масових заходів з популяризації читання – 12 % та інше. При проведенні підписки на періодичні видання враховувати думку читача – 0,1%

Дуже радує те, що більша частина респондентів користуються послугами Інтернет – центру нашої бібліотеки, спілкується з друзями та рідними через соціальні мережі: Однокласники, ВКонтакте, Fecebook, Twitter. Також користується попитом такий вид послуг, як спілкування черезе Skype.

-         48,5% - Так;
-         36,3% - Ні;
-         15,2% – Інколи.

Серед опитаних: жінок – 57%; чоловіків – 43%.
За віком респонденти діляться: 17 – 25 років – 19 %; 26-35 років-21%;
36-45 років-27%; 46 – 55 років – 22%; 60-75 років-11%.
За освітою респондентів: з середньою освітою  - 40,1%; базовою вищою - 8,2%, н/ вища – 30,4%, повною вищою – 21,3%.
Проведене соціологічне дослідження дало можливість зробити певні висновки.
Опитані респонденти володіють комп’ютерами, але недосконало і мають бажання навчитись. Також виявлено, що для читачів "бібліотека",  за ступенем важливості,  в першу чергу, -  це місце,  де можна отримати  книги та необхідну інформацію.
Користувачі б хотіли бачити сучасні бібліотечні заклади технічно оснащеними, комп’ютеризованими. До їх інформаційних потреб додаються новітні технології, програмні засоби, а можливість підключення до глобальної мережі Інтернет, збагачує їх ще й можливістю  користування світовими інформаційними ресурсами.
Враховуючи міркування та побажання користувачів, бібліотечним працівникам потрібно систематично поповнювати бібліотечні фонди книжками та періодичними виданнями, також слід зосередити увагу на заходах з популяризації читання.


Локотош Марія
бібліотекар ЦРБ


Немає коментарів: