вівторок, 6 листопада 2012 р.

На допомогу фахівцю: Організація ДБА, тематичних картотек з питань місцевого самоврядування та архіву виконаних довідок
Консультує: Яворенко М.В. -  бібліограф ЦРБ
Країна сьогодні живе і розвивається в дуже складних умовах політичної та економічної нестабільності, реформи, що проводяться  в усіх напрямках суспільного життя, формування інформаційного суспільства, входження


України в світову інформаційну структуру. Сучасний період розвитку суспільства вимагає нових підходів до задоволення інформаційних запитів. Бібліотеки - найбільш стабільніша складова  інформаційних ресурсів держави. Під впливом вимог часу змінюються бібліотечні технології, методи формування і розповсюдження інформаційних ресурсів, форми обслуговування користувачів.
Сьогодні, враховуючи роль публічної бібліотеки у формуванні інформації суспільства бібліотеки нашої системи намагаються працювати як центри інформаційного забезпечення потреб користувачів. Тематика їх інформації розширюється відповідно потребам сьогодення. Книга і бібліотека відіграють важливу роль в житті суспільства.
    Бібліотеки - філії району намагаються цілеспрямовано виконувати інформаційні,  культурно – просвітницькі функції.

         Якісне зростання обсягів ДБА бібліотеки дозволяє майже в повній мірі задовольняти все більш складні читацькі запити. Тому необхідно систематично вести бібліографічний розпис журнальних та газетних статей, збірників.
         Кожна бібліотека повинна мати систему каталогів і картотек на свої фонди. Кожен каталог і картотека підлягають паспортизації. Тут відображається відомості стосовно кожного каталогу, картотеки, дата організації, охоплення фондів, оформлення карток, форма та колір роздільників. На основі даних паспортизації можна виконувати необхідні планові розрахунки, вести облік і контроль роботи з довідково-пошуковим апаратом. Отже бібліотечні каталоги є необхідними для кожної бібліотеки як  універсальні носії інформації. Вони являються посередниками між документом та користувачем. Це путівники які полегшують користувачам знайомство з фондами бібліотек. Для того, щоб читачі краще орієнтувалися в правовій  інформації у ДБА бібліотеки важливо відкривати тематичні рубрики правової тематики : „Український правозахисний рух”,”Права жінок”, „Виборче право”, „Тендерна політика” В картотеках доцільно відкрити курсивні рубрики: ”Підліток і закон”,” Підліткова злочинність”, „Насильство над дітьми в сім’ї”, „Торгівля людьми”, „Нелегальна міграція”, „Молодь і мораль”, „Шлюбний контракт”, „Права споживачів”, „Корупція - жахлива реальність сьогодення”, „Наркобізнес та національна безпека”, „Бізнес, злочинність і розпуста” та ін.
Формування бібліотечного фонду, організація і розкриття його в довідково-бібліографічному апараті слугують основній меті будь-якої  бібліотеки – обслуговуванню користувача, задоволенню його запитів.  На основі інформаційних ресурсів складаються рекомендаційні списки літератури з питань правового захисту молоді, пам’ятки, адресовані дітям і дорослим. Звичайно, комплектування фонду бажає бути кращим, і інформаційна робота потребує глибокого змісту.
Вже недостатньо  лише володіти фаховими знаннями та вміннями, необхідно їх постійно вдосконалювати. Головне – працювати творчо, по-новому. Бібліотекар повинен почати перетворення з себе, свого бачення. А потім – запалити творчою іскоркою всіх навколо – владу, спонсорів, користувачів бібліотеки та мешканців села.
В сільських бібліотеках - філіях відбуваються серйозні зміни, пов’язані з підвищенням їхньої ролі в житті місцевих громад, розширення функції і діапазону надання послуг.
         Сільська бібліотека повинна працювати з населенням на основі вивчення, обліку і задоволення інтересів, бути організаційно – сполучною ланкою між користувачами бібліотеки та владою, державними, комунальними, суспільно - громадськими структурами чи організаціями, а також доводити владним структурам та населенню свою соціальну значимість, тобто важливо, щоб ці нові ролі відповідали потребам громади, були усвідомлені населенням і владою. Тому одним із пріоритетних напрямків  своєї діяльності є співробітництво із владою. Це співробітництво полягає не лише в тому, щоб надавати доступ населенню до інформаційних ресурсів, законодавчих, нормативних, статистичних, економічних матеріалів, але і перш за все, вивчаючи інформаційні  потреби населення регіону, надавати йому бібліотечні послуги, а також створення умови для спілкування влади та населення.
                   Пріоритетну роль у правовому вихованні мають відігравати активні форми масової роботи, які стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення у підростаючого покоління і базуються на принципі багатосторонньої взаємодії. До активних форм належать різноманітні види дискусій, ситуаційно рольові ігри, ігри - драматизації, мозкові атаки інтелектуальні аукціони, тренінги, різні огляди, перегляди літератури, презентації законодавчих матеріалів. Необхідно проводити широкий спектр інформаційних форм роботи Дні інформації, Декади та Місячники правової культури, Дні правової книги, Тижні з правознавства.
             З метою формування правової культури підростаючого покоління, поширення знань про права і свободи людини і громадянина та набуття навичок у їх застосуванні необхідно проводити різні масові заходи. В рамках Всеукраїнського Тижня права (перший тиждень жовтня) організовувати виставки інформаційного, освітнього та виховного характеру: „Дитинство в Україні: права. Гарантії, захист”, „Конституція України – правовий фундамент держави”. Тиждень права можна відкрити виставкою – консультацією для молоді „Молоді про право на кожен день”. Запропонована інформація  зацікавить молодіжну аудиторію, адже тут будуть представлені консультації юристів з найбільш поширених питань: як навчитися відстоювати свої права, які зміни з законодавстві стосовно молодіжної політики, які пільги надаються студентам, тощо. Також особливим попитом користуються у юнацькій аудиторії перегляди літератури на теми: „ Права людини: історія і сучасність”, виставки-подорожі „Я і мої права”, де ознайомити підлітків, користувачів бібліотеки з основними обов’язками і правами громадян України. Організувати зустріч з працівниками кримінальної міліції у справах неповнолітніх „Злочин і кара”, які розповіли б про стан підліткової злочинності та правопорушення в селі. Провести бліц- турнір „Ти і закон” Бібліотечні працівники повинні провести перегляди, огляди, де ознайомити присутніх з їх правами, які закріплені в Конвенції про права дитини, Конституції України. Інформаційно-правову годину „Пробуджений совістю”, ”Справа його життя”, де розповісти про видатних правозахисників. Одним із велетнів, чиїм ім’ям означене національне відродження 60-90 –х років ХХ століття – М. Руданський.
         Правове виховання є одним із напрямків загального процесу виховання молоді, що містить у собі правову освіту. Вихованням поваги до чинних законів та норм права, формування активної позиції щодо протиправних і антигромадських дій. Години правознавства. Зустрічі з представниками правоохоронних органів, юристами, годинами інформації, правознавчі читання, консультації працівників центрів соціальних служб для сім”ї , дітей та молоді.” Ти людина, отже, маєш право”, „Молодь – уроки права, уроки життя”, „Майбутнє починається сьогодні”, Дню Конституції України присвячуються години правових знань, усні журнали „Чи бувають права без обов’язків”, „ Твої права  і обов’язки”. „Конституція і права особистості”, „ Основні процесуальні норми”,” „ Основний Закон держави” (журнал //Шкільна бібліотека. -2011. -№ 5. -С.77 ) „Обов’язок. Відповідальність. Совість”,  „ Я громадянин України”. Ці заходи завжди викликають інтерес у користувачів, так як проходять у формі діалогу,  вікторини ”Чи знаєте Ви...”, „ Я громадянин України”.
         Традиційним стало  в рамках Тижня правових знань, організація  книжкових виставок, тематичних полиць, проводяться години спілкування. Дні інформації, інформаційно-правові години : „Захист молоді – обов’язок держави”, „ На терезах Феміди”. „Права молоді. Які вони?”, „ Подорож країнами Закону. Права і Моралі ”, брейн - ринги „Ази  правознавства”, „ Знавці права”, зустрічі за круглим столом „ Молодь у правовому колі: час нових підходів”, „ Свобода і право – шлях до незалежності”. Цікавими для підлітків є правознавча лотерея, юридичний діалог  „Злочин і кара : азбука кримінального права” ,” Підліток і закон”, „ Азбука права”. „ Закон і ти „
         Успіхом будуть користуватися  година корисних порад „Правова невідкладна допомога”, зустрічі з юристами „ Теорія закону”, огляди,  перегляди   літератури „ Бізнес, злочинність і розпуста тісно переплелись”,   „Закон про мене і мені про закон”,  „ Гендерні особливості сучасної сім’ї, „ Як захистити себе”, „ Поважай правопорядок і закон”. „ Право та обов’язок нероздільні”, „ Уроки права – уроки життя”, „ Молодь і правова культура”, „Права жінок – права людини”, урок - гра „ Наші права”. Круглий стіл „Боротьба зі злочинністю - наша спільна справа”, правовий ринг „Закон. Мораль. Совість”, юридичні діалоги „Права, свободи і обов’язки громадянина України”, літературна гра „ Піраміда законів” та ін.

         Популярністю у читачів користуються Тижні правових знань.
                 
Орієнтовний план проведення Тижня права „ Благо держави – найвищий закон”
                  
              Закони – якорі держави”

1-й день  
      1. Відкриття Тижня права.
                2. Зустріч із фахівцями права.
               3. Конкурс малюнків „Мої права”.
               4. Конкурс стінних газет „Я і закони моєї держави”

2-й день     
                 Душа держави – закон”
                             
                  1.Круглий стіл „ Право є втілення добра і справедливості”.
                 2.Диспут „ Все,  на що особа має право - є дозволеним, але не на все дозволене вона має право”
                  3. Інтелектуальна гра „Детектив”

3-й день            
Демократія – це правління”
                      1.Вікторина „Органи держави влади, їх повноваження”.
                      2. Круглий стіл „ Законодавча влада  - серце держави”.
                      3. Диспут „Основою виконавчої влади є меч, законодавчої - гаманець, а судової – мудрість”

4-й день    
                   1.  Гра „Віриш – не віриш”
                    2.  Гра „Живий ланцюжок”.
                    3. Інтелектуальна гра „Лабіринти вибору”

5-й день      
1.Підсумки конкурсу „Мої права”
                    2.Підсумки конкурсу стінних газет „Я і закон моєї держави”
                    3. Зустріч із представниками
                          правоохоронних органів.
                              (//Шкільна бібліотека. -2011. -№ 2.- С. 89)
Бібліотеки - філії виконують роль посередника між населенням і владними структурами. З одного боку, бібліотека формує громадянську думку і доводить її до влади, з другого – інформує населення про діяльність місцевої влади.
У прес-досьє „Рада інформує” – матеріали  сесій районної ради, виступи сільських рад та районної державної адміністрації, опубліковані у пресі. Тут можна ознайомитися з графіком прийому керівників та депутатів обласної та районної ради тощо.
         Забезпеченню прозорості рішень сільської ради сприяє оформлений в бібліотеках - філіях інформаційних центрів „Бібліотека і влада”, які містять важливу інформацію про режим роботи органів обласної, районної та сільської влади, відомості керівних осіб та графіки прийому ними громадян,  списки депутатів, номера телефонів, прийняті місцевими  органами нормативні акти, відомості про зміни в законодавстві, питання користування землею, матеріали з питань молодіжної політики, соціальної інформації, економіки, освіти та культури.
         Зосереджена в одному місці інформація дає можливість швидко знайти відомості про місцевий бюджет, оподаткування , підприємництво. Зручно одержувати інформацію – відповідь на правові питання освіти, охорони здоров’я, комунальних послуг, які вирішуються на місцевому рівні. У інформ – досьє „Сільська рада інформує” або „Селищна рада інформує” сільська бібліотека - філія в першу чергу забезпечує прозорість  дій рішень  сесій сільської чи селищної ради, знайомити з різними матеріалами щодо соціального забезпечення населення, розкладом прийому громадян, список депутатів і таке інше.
Працівники рад та сільські депутати - одні з провідних категорій користувачів та абонентів групової та індивідуальної інформації.       Представники місцевого самоврядування отримують інформацію з питань: „Правові засади діяльності місцевих владних структур”,  „Земля і право”, „Державна підтримка та сприяння розвитку малого бізнесу” та ін. Голови сільських рад, депутати повинні брати участь у масових заходах, що проводить бібліотека. Під час нарад  організовувати книжкові виставки, підготувати бібліографічні інформаційні списки: „Органи місцевої влади на сторінках преси”,  „Що нового в законодавстві України”.
Одним із важливих  для жителів села питань є соціальних захист. В центрі постійної уваги бібліотеки – люди, які потребують додаткового соціального захисту, це інваліди дитинства, праці, ветерани Великої Вітчизняної війни , воїни – афганці, люди похилого віку. Для багатьох з них сьогодні бібліотека може стати притулком і розрадою від самотності. Для цього необхідно формувати теку „Соціальна допомога” або „Соціальний захист населення”, в якій збираються матеріали про законодавче забезпечення прав та пільг для населення тощо.
         Враховуючи актуальність проблеми  приватизації землі. Формується база даних „Земля у власність”, що включає статті з періодичних видань із питань земельного законодавства, зокрема як стати власником землі, які для цього необхідні документи, які сплачувати податки та інші виплати, фактографічні дані організацій, котрі можуть надати відповідну юридичну допомогу, а також матеріали сільської ради..
         Час змінюється і суспільство теж, широкого розмаху набула підприємницька діяльність. З’явилася нова категорія користувачів – підприємці. Для них збираються БД, які можна назвати: „На допомогу  підприємцям  села”, „Як започаткувати власну справу”, „Підприємець”, „Крок за кроком до бізнесу”.
        Цих користувачів необхідно взяти на облік і надавати їм індивідуальну інформацію, залучати їх брати участь у масових заходах, де на зустрічі з старшокласниками вони розповідають про свій бізнес, дають корисні поради, як своєю працею досягти успіху.
В інформаційних зонах „.Бібліотека інформує”, ”Бібліотека. Інформація. Користувач”, „До відома громадян села”,  „Інформація для сільської громади”, „Влада на місці”, ”Пенсійна реформа, надії, реалії” зібрати рішення місцевої влади, консультації юристів стосовно пенсій, пільг, тарифів, комунальних послуг, квартирних питань. Основне завдання цих інформаційних зон – акумуляція усіх знань інформації про регіон, збір бібліотекою усіх нормативно –правових актів і надання їх у користування населенню.
         Значне місце належить тематичним папкам, текам - накопичувачам, інформ – досьє, прес - досьє, де широко представлені матеріали соціально - правової інформації: „Право на кожен день”, „Пенсійне забезпечення” (офіційні матеріали і коментарі), „Пільги, допомога, компенсації” (чорнобильцям, ветеранам війни і праці, багатодітним сім’ям ) та ін. „Все про субсидії”, „Податки, збори” , „На допомогу підприємцям села”, „Надзвичайні ситуації”.
         Розбудова в Україні демократичної держави потребує виховання правосвідомості, формування правової культури громадян, особливо молоді. Вступаючи в доросле життя, в умовах радикальних змін у держава, юнаки і дівчата повинні дотримуватися правових норм, знати законодавчу базу, загалом бути загально слухняними громадянами. Бібліотекам необхідно  приділяти належну увагу наданню правової інформації, інформаційної підтримки тим, хто потрапив в зону юридичного, соціального конфлікту. В центрах інформації необхідно представляти нормативно – правові документи, які захищають права молоді:„ Молодіжне законодавство України”, „ Закони, що захищають молодь”, ”Кримінальна відповідальність неповнолітніх” , „Молодь. Шлюб. Сім’я”, „Контрактна служба в армії” (координати державних структур, які можуть сприяти вирішенню проблем), бібліографічні списки на актуальні теми, прес - досьє, теки – досьє: „Студентство: пільги, статус, права”, ” Юрист консультує”.
Тематичні папки , БД, теки - накопичувачі з питань, що хвилюють молодь  „Куди піти вчитись”, „Сучасна освіта”, „Навчання  в Україні та за кордоном”, „Право на саморозвиток”, „Обираємо професію”, „Твій вибір”, „Знай свої права та вмій їх захищати”,  „Як здобути вищу освіту”, „Помічник абітурієнта”, „Я – студент”, „Молодіжні організації та Центри дозвілля молоді”, „Молодіжні течії”.
         Доцільно в інформаційних центрах збирати інформаційні матеріали про права людини в Україні та світі, роз’яснювальні роботи щодо прав виборців напередодні виборів, з екологічних ,культурних та тендерних прав сільських жителів. Дитячої та молодіжної політики, інституту президентства тощо.    
         Необхідно широко популяризувати  правові видання шляхом організації книжкових виставок, тематичних полиць, виставок - звернень, правових кутків: „Конституція України: історичний аспект”, „Конституція – оберіг нашої держави”, „Україна: реалії самоствердження”,  „Правова трибуна”, „Молодь: уроки права, уроки життя”, „Соціальні проблеми молоді та їх вирішення”, оглядів періодичних видань та правових Інтернет - ресурсів, бесіду – огляд  „Джерела правознавчої тематики”, „Роль і значення права на сучасному етапі розбудови держави”, „Знати, поважати, виконувати закон обов’язок кожного”, „Чи знаєш ти свої права ?” – брейн – ринг, „Закон і ми”, правовий ринг „Права молоді”.
         Тематичні папки розкривають фонд бібліотеки, допомагають у написанні рефератів, доповідей, повідомлень для самоосвіти.
         На теки, так як і на книгу, проставляється шифр (індекс по ББК, авторський знак) наклеюється книжковий формуляр (за яким фіксується звернення користувачів). Робиться список інформаційних матеріалів, БД, описується картка, яка вливається в картотеку (СКС, краєзнавчу картотеку, тематичну тощо).
         Вся бібліографічна інформація не тему: „Місцева влада і населення” відображається в краєзнавчій картотеці. Матеріали, що включаються до краєзнавчої картотеки підлягають постійному зберіганню.
         Інтернет є першою і єдиною безкоштовною точкою доступу до Всесвітньої мережі Інтернет. Це величезний крок в плані доступу різних верств населення до різноманітної інформації, в тому числі дає змогу оперативно вивчати і використовувати правову інформацію.  Функціонування центру є вдалим доповненням до традиційної бібліотечної діяльності, і дає можливість бібліотеці відповідати сучасним вимогам інформаційного суспільства. Деякі бібліотеки – філії отримали можливість значно повніше задовольняти користувачів, оскільки мають доступ до  мережі Інтернет, використовуючи базу: „Ліга. Закон”.
         З відкриттям інформаційних пунктів, володіючи комп’ютером, користуючись Інтернет - мережею значно активізувалась робота з оперативності знаходження інформації та розширилось коло тем користувачів, особливо з правової тематики: правові читання: „Молоді правові знання”. Бібліотеки - філії мають можливість ознайомитись з досвідом провідник бібліотек України, області, порівняти і оцінити свою роботу.
Тому, саме сьогодні вони, у важливих умовах нескінченної кризи,  повинні бути активними, як ніколи. Сучасна бібліотека динамічно розвивається, освоює нові технології й сфери діяльності.
         Значна увага в довідково - бібліографічному обслуговуванню  приділяється виконанню різних видів бібліографічних довідок у режимі „запит - відповідь” як усних так і письмових. Усні та письмові довідки, які потребують складного бібліографічного пошуку облікуються в „Архіві виконаних довідок”. Особливо актуальними є письмові довідки з правових питань: „Суспільство проти корупції”, ”Негативні наслідки дошлюбних відносин”, „Шлюб. Передумови успішного шлюбу”. „Причини і наслідки ризикової поведінки”. „Насильство в сім’ї”. „Молодь Держава. Закон”, „Право на життя без перешкод : Інваліди та суспільство”.

                  

        
        
М.В. Яворенко
Бібліограф ЦРБ

        
        

Немає коментарів: