Відділи бібліотеки


 Відділ обслуговування

(читальна зала, абонемент, юнацький абонемент)


Наша бібліотека  - це насамперед інформаційний центр, де людина може знайти необхідну їй інформацію, використовуючи різні джерела - книги, періодичні видання, аудіо та відео матеріали. 
Наше завдання – надати Вам джерело інформації і можливість із ним працювати. А на скільки  максимально корисно для себе Ви використаєте те, що вдається знайти, залежить тільки від Вас


Титор Ірина Петрівна -
          зав.відділом 
     обслуговування
Федірцан Оксана Федорівна -
бібліотекар юнацького підрозділу
Одне з основних завдань відділу обслуговування є належне зберігання, популяризація та видача творів друку. Універсальний фонд друкованих видань налічує майже 24 000 примірників літератури різної тематики. Це наукова та науково-популярна література з різних галузей знань філософії, правознавства, соціології, медицини, мовознавства, спорту. Вагомий відсоток книжкового фонду становить художня література. Такий фонд постійно  формується  на основі вивчення читацького попиту та побажань відвідувачів. Оперативність виконання читацьких вимог, висока культура обслуговування, професіоналізм співробітників бібліотеки дозволяє щороку обслуговувати понад  5700 тис. читачів. Щорічна книговидача складає понад 72 тис. примірників.   
Послугами відділу користуються фахівці різних установ, студенти вищих та середніх навчальних закладів, робітники, службовці, пенсіонери та інші. Користувачі мають можливість не лише отримувати потрібну інформацію, а й брати участь у роботі клубів за інтересами, різноманітних акціях і масових заходах, цікаво та змістовно проводити свій вільний час. 


В читальній залі користувачі мають змогу у відкритому доступі ознайомитись з найновішими періодичними виданнями, а також скористатись безкоштовним доступом до мережі Інтернет. Відділ надає бібліотечно-бібліографічні та довідково-інформаційні послуги, проводяться соціологічні дослідження, анкетування та опитування серед користувачів. 
Розкриття та популяризація книжкових фондів здійснюється шляхом організації книжкових виставок: тематичних, персональних, віртуальних.Наше гасло: „Кожному читачеві – його книгу, кожній книзі – її читача”!

Бібліотекарі, які обслуговують користувачів, виступають сьогодні у ролі посередників, провідників в масиві джерел інформації і шляхів її отримання. Тому працівники відділу прагнуть не тільки задовольнити інформаційні потреби користувачів, але і формувати ці потреби, сприяти їх виявленню. Постійно працюють над розширенням номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалюють традиційні і впроваджують нові форми і методи роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп'ютеризації  інформаційно-бібліотечних процесів.
До переліку безкоштовних послуг  входять:
 -         реєстрація та перереєстрація читачів;
-         консультації з питань пошуку необхідної інформації у фондах  бібліотеки;
-         інформація про документально-інформаційні ресурси;
-      видача з фондів бібліотеки документів з абонементу для роботи в читальній залі;
-         проведення екскурсій для відвідувачів;
-         презентація книжкових виставок, масових заходів;
-        доступ до мережі Інтернет


Краєзнавчий сектор


Миланюк Марія Юрівна -
бібліотекар 
краєзнавчого сектору
Краєзнавчий сектор Рахівської публічної бібліотеки здійснює бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів з питань краєзнавства. Популяризує документи, що поширюють інформацію про край. Тут користувачі різних категорій можуть одержати інформацію про історію, економіку, культуру, природу, мистецтво краю та отримати відповіді на питання, які їх цікавлять. Також значно представлена художня література, поезії відомих поетів, письменників Закарпаття.
Сектор розкриває для користувачів фонд краєзнавчої літератури за допомогою книжково-ілюстративних виставок і переглядів, бере участь у проведенні загально-бібліотечних днів інформації та бібліографії. Організовує і проводить масові заходи до краєзнавчих знаменних і пам’ятних дат з метою виховання національної свідомості громадян.
Також у відділі зібрано твори майстрів народної творчості, самодіяльних художників та рукодільників Рахівщини. Це зібрання виконує функцію музею етнічної культури Рахівщини.

Проводиться робота по збереженню скарбів народної культури Закарпатської  Гуцульщини. Один з напрямків краєзнавчої діяльності - природоохоронний. У співпраці з Карпатським біосферним заповідником ЦРБ проводять презентації нового журналу заповідника «Зелені Карпати», та інших природоохоронних видань.
Тим, кого цікавить інформація про наш край та проблеми краєзнавства, сектор пропонує широкий вибір документів - книги, альбоми, збірники нот, каталоги виставок, довідкові і періодичні видання.

Методико-бібліографічний відділ


Головними завданнями методичного центру є удосконалення змісту, форм і методів роботи бібліотек Рахівської ОТГ та виявлення і поширення позитивного досвіду роботи бібліотек – філій.
Провідним аспектом діяльності відділу залишається консультаційна допомога. Вона надається бібліотечним працівникам району. Щомісячно проводяться методичні дні на яких зав. відділами  надають бібліотекарям філій усну консультаційну допомогу з різних аспектів бібліотечної роботи. Також видаються письмові консультації на допомогу бібліотечним фахівцям.
Консультаційна допомога стосується проблематики роботи в сучасних умовах, утвердження власного іміджу, розгортання інноваційної діяльності, вивчення потреб користувачів та їх задоволення рівнем обслуговування в бібліотеках.


   На блозі Рахівської публічної бібліотеки, всі бажаючі, в тому числі і бібліотечні працівники району можуть ознайомитися з новинками, які запроваджують інші бібліотеки, перейняти досвід, використати в своїй роботі консультаційні матеріали, що розміщені в постійній рубриці  "На допомогу фахівцю".
Методичний центр використовує різноманітні засоби для формування і розширення професійного світогляду бібліотечних працівників. Це і традиційні, випробувані часом форми, і нові, сучасні, інтерактивні. Однією з найбільш розповсюджених традиційних форм підвищення компетентності, що дозволяє різнобічно і планомірно висвітлювати питання теорії і практики бібліотечної діяльності є семінари. Щорічно відділом проводиться 3 – 4 семінари бібліотечних працівників. 
 Центром започаткована практика «Школи передового досвіду. Регулярно проводяться загальносистемні Дні бібліографії для бібліотечних фахівців.
Створено методико – бібліографічний банк «Творчий підхід до бібліотечної справи» та теки «Інформаційно – правова база у сфері бібліотечної справи», «Із сценарної скарбнички», «На допомогу бібліотечному фахівцю».
Бібліотека сьогодні прагне стати інформаційним центром громади. Надання методичної допомоги з питань організації та удосконалення  довідково - бібліографічного апарату, застосування різних форм інформаційної  роботи, забезпечення діяльності регіональних інформаційних куточків, планування і обліку з цього напрямку мають бути в центрі уваги бібліографа системи, і звичайно, методиста.

При бібліотеці діє Центр регіональної інформації (ЦРІ), де бібліотека формує громадську думку і доводить її до влади. Створено теки – накопичувачі та картотеки на актуальні теми, прес – досьє та інформ – досьє: «Рахівська міська рада», «Рахівська районна державна адміністрація», «Рахівська районна рада», «Пенсійне забезпечення», ін.
Форми методичної роботи, в переважній більшості традиційні. Однією з ефективних форм методичної роботи є комплексні вивчення, або “експертно - діагностичний аналіз” діяльності бібліотек. Під час таких вивчень працівники не лише фіксують факти, але й  аналізують  роботу, відзначаючи позитивне, застосування інноваційних форм і методів, узагальнюють недоліки, пропонують шляхи їх усунення та дають рекомендації щодо вирішення проблемних питань.

    Щорічно методичний відділ бібліотеки видає методичні посібники, порт – фоліо бібліотек філій, методико – бібліографічні матеріали, інструктивно – методичні листи, бібліографічні покажчики, рекомендації з різних напрямків діяльності, до ювілейних і знаменних дат, на допомогу організації обслуговування різних груп читачів.
Щорічно методичним центром збираються та аналізується  звітно - планова документація бібліотек - філій та на їх основі складається загальний план ЦБС.


Відділ обробки і комплектування фонду
Основні напрямки відділу:
- Здійснює формування та облік фонду бібліотек централізованої бібліотечної системи.
- Оформляє передплату періодичних видань для бібліотек ЦБС.
- Проводить роботу по створення електронного каталогу.
- Технічну обробку нових надходжень та розподіл їх  по структурним підрозділам;
- Організацію і ведення довідково-бібліографічного апарату, складовою частиною якого є система каталогів і картотек бібліотеки, що розкривають зміст бібліотечних фондів;
- Організацію звіту про рух бібліотечного фонду ЦБС;
- Контролює переобліки бібліотек–філій згідно графіку;
- Надає методичну допомогу, проводить консультації по питаннях формування і зберігання бібліотечних фондів.     

У відділі комплектування і обробки фонду працюють 2 працівники.


Шемота Галина Василівна - 
в.о. зав.відділу, відповідає за алфавітно – предметний 
каталог і каталог краєзнавчої літератури
       
Савуляк Галина Василівна –
 створює  електронний каталог, 
веде і редагує систематичний каталог


   

                               

  

Немає коментарів: