вівторок, 29 грудня 2020 р.

Син Гуцулії Синьоокої


Василь  Олексійович   Піпаш
(літературні псевдоніми: Василь Піпаш – Косівський, П. Васинчук, Олесь  Березник, Березенко,  Вапіко) народився 17 грудня 1922 року в с. Косівська Поляна , що на Закарпатській Гуцульщині.
   Початкову освіту здобув у рідному селі, а далі навчався в горожанській гімназії  о. Василіан у Великому Бичкові. Тут він вступає до «Пласту», який як і «Просвіта» відіграли важливу роль у становленні світогляду молодого хлопця.
   Ще в юнацькі роки почав  Василь Олексійович захоплюватись збиранням фольклорних та етнографічних матеріалів рідного краю. Юнак і сам почав писати вірші та оповідання.
 
 У 1962 році та 1964 роках у видавництві « Карпати» було надруковано збірку «Трембіта», в яку ввійшли коломийки, записані у різних селах дорогої його серцю  Рахівщини .  До речі, без згоди автора ця збірка була перевидана  і в Канаді.

Зписані й літературно- опрацьовані Піпашем - Косівським коломийки друкувались також у книжці «Коломийки» (1969), у збірниках «Пісні Карпат» (1972), «Співанки-хроніки» (1972), «Від пиття – нема життя» (1987); народні пісні – у збірнику « Наймитські та заробітчанські пісні»(1975), легенди – в книжках «Легенди Карпат» і « Ходили опришки», а народні жарти  вміщено в книжках «Сміховинки»та « Добридень, сусіде».
 
 В 1992 році в книзі « Яворова сопілка» була вміщена добірка його  віршів про волю і красу синьоокої Гуцулії.

понеділок, 14 грудня 2020 р.

Нашому суспільству бракує чесності. Аналіз відповідей Всеукраїнського соціологічного дослідження «Покоління центеніалів: цінності та орієнтири»

 


 Опитування проводилось в бібліотеці через роздруковану форму анкети (1 відповідь) та за допомогою Google-форми, розміщеної на блозі бібліотеки (9 відповідей).

В ході анкетування опитано 10 респондентів, з них 5 навчаються в університеті, 3 навчаються в школі, 1 у декретній відпустці, 1 респондент працюючий.

Опитані зазначили цінності, які є для них важливими:

- життя – 5 зазначень;

- сім’я- 7 зазначень;

- матеріально-фінансова забезпеченість (квартира, машина тощо) – 5 зазначень;

- професійні заняття мистецтвом, спортом тощо – 1 зазначення;

- свобода та незалежність особистості – 7 зазначень;

Ваш варіант – освіта і саморозвиток – 1 зазначення.

 

Опитані визначили пріоритети власних життєвих цінностей за шкалою від 1 до 5:

 

1

2

3

4

5

життя;

 

4

 

 

 

6

сім’я, родина;

 

2

1

 

 

7

кар’єра;

 

1

2

1

4

2

рівність і свобода;

 

1

 

1

5

2

реалізація власного потенціалу

1

2

1

1

6

*В таблиці вказані кількість респондентів, що відповіли на запитання

 

вівторок, 8 грудня 2020 р.

Діагностика обдарованості учнівської молоді

 

До уваги практичних психологів, педагогів та спеціалістів курсів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

Фахівці Інституту обдарованої дитини НАПН України в 2018 році опублікували серію наукових праць, які будуть корисними для фахівців освіти в роботі з обдарованою молоддю. Видання знаходяться у книжковому фонді читальної зали нашої бібліотеки.

 

 

«Практичний інтелект учнівської молоді: діагностика обдарованості»

Володимир Тименко, Станіслав Довгий, Марина Мельник, Тетяна Тригуб, Микола Кузьмінець

 

Про книгу: У монографії здійснено аналіз сутності обдарованості у вітчизняному та закордонному наукознавствах, виокремлено нові концепції взаємодії інтелекту і творчості. Обґрунтовано практичний інтелект з урахуванням праць Л. Виготського, Р. Штернберга та інших видатних психологів. Актуалізовано традиційні методи діагностики і показано значення проектної творчості учнівської молоді для виявлення практичного інтелекту. Сформульовано концептуальні засади діагностики практичного інтелекту учнів і студентів у контексті українського наукознавства.

Монографія призначена для практичних психологів, педагогів закладів загальної, вищої та післядипломної освіти, коучів, менеджерів, підприємців – усіх, хто цікавиться рівнем розвитку власного практичного інтелекту.

 

 

«Методи і моделі управління розвитком академічної обдарованості»

Володимир Камишин, Олексій Рева


Про книгу: Монографія призначена розв’язанню актуальних питань управління розвитком академічної обдарованості тих, хто навчається, з огляду на кваліметричні показники закономірностей прийняття рішень учасниками навчально-виховного процесу в умовах впливу ризику, стохастичного і нестохастичного характеру.

Обґрунтовано методологію та досліджено закономірності вияву основних навчальних домінант як головних чинників мотивації на досягнення успіху / запобігання невдач, а також рівнів домагань як основних системоутворювальних чинників тих, хто навчається, що найкращим чином характеризують адекватність їх самооцінки. Запропоновано низку субмоделей здійснення кваліметрії в процесі розвитку академічної обдарованості старшокласників та оцінено їх ефективність.

Монографія може бути корисною для науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, фахівців, які займаються управлінням освітньою діяльністю, а також може бути корисною для методичного забезпечення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів.

 

«Психологічна діагностика інтелектуальної обдарованих старшокласників»

Наталія Бєльська, Марина Мельник, Наталія Поліхун, Катерина Постова

 

Про книгу: у методичному посібнику представлено результати теоретико-емпіричного вивчення проблеми психологічної діагностики інтелектуально обдарованих старшокласників. Обґрунтовано теоретико-методичні засади діагностики обдарованості старшокласників, схильних до дослідницької діяльності. Розкрито зміст і структуру психодіагностичного обстеження. Представлено результати експериментального дослідження особистісних особливостей інтелектуально обдарованих старшокласників.

Методичний посібник адресовано науковим працівникам, аспірантам, викладачам психолого-педагогічних дисциплін, а також працівникам освітніх закладів, які працюють з обдарованими дітьми й учнівською молоддю.

 

понеділок, 7 грудня 2020 р.

Інклюзивне навчання дітей з особливими потребами. Практичні рекомендації для батьків та педагогів

 Книги з серії «Інклюзивне навчання» видавництва «Літера ЛТД» (2019 рік)

 

 

«Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі»

Оксана Таранченко, Алла Колупаєва


Про книгу: У виданні висвітлюються особливості розвитку, навчання та виховання дітей з найскладнішими порушеннями психофізичного  розвитку (порушеннями слуху, зору, дітей із церебральним паралічем); методичні рекомендації щодо адаптації та модифікації навчального середовища; методичні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів в інклюзивних умовах  загальноосвітнього закладу, специфіку роботи з батьками таких школярів і фахівцями; поради стосовно корисних ресурсів, що сприятимуть удосконаленню інклюзивної практики.

Посібник адресовано педагогам загальноосвітніх закладів, методичним працівникам, слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів освіти, студентам педагогічних вузів, батькам дітей з  особливостями психофізичного розвитку, працівникам соціальних служб.

 

 

«Інклюзивна практика. Технології навчання»

Оксана Таранченко, Алла Колупаєва


Про книгу: У виданні представлено ефективні технології навчання дітей з порушенням психофізичного розвитку; методичні рекомендації щодо адаптації дитини та модифікації навчального середовища; методичні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів в інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу; специфіку роботи з батьками таких школярів; поради, що сприятимуть удосконаленню інклюзивної практики.

 
Книга «Інклюзивна практика. Вибір батьків»

Оксана Таранченко, Алла Колупаєва


Про книгу: Демократичні зміни в суспільному житті країни зумовили нове бачення, розуміння та переоцінку багатьох сталих положень. Як наслідок — на сучасному етапі однією з альтернативних форм здобуття освіти дітьми з особливостями психофізичного розвитку стало інклюзивне навчання, що передбачає перебування дитини з особливими потребами в масовому загальноосвітньому дошкільному чи шкільному закладі. Матеріали цього посібника розкривають теоретичні і практичні питання інклюзивного навчання, враховують сучасні тенденції, передовий міжнародний та український досвід. Автори посібника, використовуючи найсучасніші матеріали, надають корисні поради щодо забезпечення належних видів адаптації для дитини з особливими освітніми потребами в навчальному закладі.

 

Віртуальна виставка «Методисти творили»

  

Душа тисячоліть шукає себе в слові: методико-бібліографічні матеріали до 90-річчя від дня народження Ліни Костенко / матеріали підготувала Г.Зварич,комп’ютерна верстка Г.Зварич, коректор Є.Дідик,відповідальна за випуск Г.Приймак. – Рахів, 2020. – с. 48

У методико-бібліографічних матеріалах висвітлюється життєвий і творчий шлях Лі́ни Васи́лівни Косте́нко — української письменниці, поетеси-шістдесятниці. Лауреатка Шевченківської премії, Премії Антоновичів.

Розраховано на бібліотечних працівників та користувачів, які цікавляться життям і творчістю письменниці, поетеси.

У методико-бібліографічних матеріалах вміщено сценарій  літературного знайомства «Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох!».

 


Коронавірус: профілактика, інфікування і поширення: брошура / матеріали підготувала Г.Зварич,комп’ютерна верстка Г.Зварич, коректор Є.Дідик,відповідальна за випуск Г.Приймак. – Рахів, 2020. – с. 26

В брошурі  висвітлені відповіді на найпопулярніші питання щодо коронавірусу.

Також вміщено рекомендації щодо профілактики захворювання на COVID-19 та як захистити себе від вірусу COVID-19

 четвер, 19 листопада 2020 р.

Пам’яті Героїв Небесної Стоні та загиблих в ООС

 

Щорічно Рахівська районна бібліотека вшановує пам’ять Героїв Небесної Стоні та загиблих в ООС.

В скорботі схиляємо низько голови перед пам’яттю людей різного віку, яких було вбито у мирний час ХХІ століття.

Вічна їм пам'ять.

Герої такі не вмирають,

Вони будуть вічно живі,

Героїв завжди пам’ятають,

На небі й на рідній землі!

пʼятниця, 13 листопада 2020 р.

Дізнавайся більше про край, в якому ти живеш!

Шановний читачу, якщо ти цікавишся історією та культурою рідного краю, хочеш відкрити для себе нову досі не знану інформацію про Гуцульщину, її традиції та обряди, яскраву етнографічну самобутність; людей, які творили історію, політику, релігію, письменство, і зараз з успіхом примножують народну скарбницю духовної спадщини Рахівщини, - тоді тобі до нас, у краєзнавчий сектор нашої бібліотеки до нових книг, які чекають на тебе!

 

«Скріплені вірою й окрилені Церквою»

о. Василь Носа


Про книгу: Книга зацікавить крає- і релігієзнавців, широку громадськість не лишень Закарпаття, оскільки своєю тематикою виходить за регіональні межі, порушує загальноукраїнські проблеми, несе в собі гуманітарні і філософські наративи, оживить у пам’яті славні сторінки відродження незалежної Української Держави і Греко-Католицької Церкви.

Видавництво: Растр – 7, 2020 р.

 

«300 імен Рахівщини»

Олександр Масляник, Микола Ткач


Про книгу: Книга-довідник про знаних людей Рахівщини, які своїми діяннями прославили найвисокогірніший край Білої і Чорної Тиси. Розрізнені у часі та просторі життєписи авторами систематизовано й подано у зручній та зрозумілій для читача послідовності. Нове видання стало органічним продовженням довідника «Рахівщини славні імена» (2016).

Книга-довідник «300 імен Рахівщини» стане джерелом нового пізнання минулого і сучасного рідного краю для багатьох читачів, а також відкриє масив досі не знаної інформації для краєзнавців та істориків.

Видавництво: Растр – 7, 2020 р.

 

 

«Храми Рахівщини»

Василь Попович


Про книгу: До широкого кола читачів йде багатоілюстроване видання, у якому автор – краєзнавець, культуролог, заслужений працівник культури України Василь Попович- зробив спробу комплексно дослідити історію, сакральну архітектуру, імена фундаторів, настоятелів, майстрів-будівельників, різьбярів, художників-іконописців православних, греко-католицьких та римсько-католицьких храмів а території одного із найсамобутніших районів на Закарпатті – Рахівського.

Окремо представлені унікальні дерев’яні церкви, які проіснували до нашого часу, а також деякі з тих, котрі, на жаль безслідно зникли.

Автор широко використав архівні джерела, церковні книги, рукописні і друковані дослідження, а також спогади старожилів, розповіді священників.

Видання адресоване краєзнавцям, священникам, історикам, етнографам, туристам, гостям краю, архітекторам, майстрам різьбярства та іконопису, а також всім, хто цікавиться історією та культурою українського народу, нашого краю зокрема.

Видавництво: Карпати, 2019 р.

 

До історії Рахівщини з істориком Миколою Ткачем: Русь, русичі, руські, русини, українці. Чи проживали до ІХ століття русини на Закарпатті?

Доповнена версія попереднього допису


       

  «Руський да живет народ!»

Олександр Духнович

«Гімн підкарпатських русинів»

 

Переселенські процеси, які проходили на території Європи від появи Людини розумної (Homo sapiens), вплинули і на наші землі. Археологічні дослідження V-ІХ століть та збережені писемні джерела дають можливість ідентифікувати більшість середньовічних народів, в тому числі і слов’янських, яких у той період було понад 50, включаючи і руських. А чи були серед них до ІХ століття так звані « закарпатські русини»?

Відомо, що слов’яни досить масово заселили Карпатську котловину уже наприкінці VI століття, тобто після  падіння гунської держави Аттіли, в складі війська якого були також сармато-слов’янські племена язигів і аланів. Після падіння Аварського каганату у VIII столітті вони тут остаточно утвердилися. Перед тим вони сюди вирушили з Північного Причорномор’я й  Полісся та дісталися Центральної Європи і Закарпаття зокрема, просувалися Нижнім Дунаєм вгору або через Моравські ворота. Припускають, що якась частина слов’ян перейшла Карпати через перевали. З приводу цього в деякій історичній літературі, - зокрема в праці о. Иринея Кондратовича «Исторія Подкарпатской Руси для народа», - йдеться, що то  «переходили сюда руські племена», а також, що «середньовічні латинські грамоти багато пишуть за семигородських «біссенів», під якими тільки руських і треба розуміти» (цитати). Виходячи з цих висловів можна стверджувати, що руські люди до приходу мадярів таки проживали на Закарпатті, що заперечується деякими угорськими істориками, які заявляють про  автохтонність мадярів на цій території. Це переселення частково могло відбуватися і через перевал у межах сьогоднішнього смт. Ясіня, що на Рахівщині, який пізніше названо Татарським, адже тут піший перехід  міг бути відомий щонайменше сім тисяч літ, у період історичної епохи «Мезоліт» (тобто в середній кам’яний вік, що датується 11-7 тис. років тому назад). Крім того тут, починаючи з ІІ століття, тобто після розгрому римлянами у 106-107 роках фракійсько-слов’янської держави Дакії, її втікачі поступово почали переселятися на території у межах Дунаю і Тиси, тобто в Трансільванію, крайньою північно-східною стороною якою є сьогоднішнє закарпатське смт. Солотвино (звідси починався соляний водний шлях по р.Тиса до Центральної й Південної Європи), а потім і у Прикарпаття, за якою з часом теж закріплювалася назва Русь або «Russie» (так назвалася ця територія в західноєвропейських мапах ще у ХVIII ст.). Звідси вони через певний період поверталися разом з місцевими людьми на Закарпаття уже під назвою «руські». Виходячи  із наведеного, можна зробити висновок, що ні про яких русинів тоді мова не могла йти, бо приходили в Карпатську котловину люди руські від назви поняття «Русь» та фракійсько-слов’яни із Балканського півострова, які набагато раніше перейшли у цю місцевість через Малу Азію з Пересії (з 1953 року Іранське нагір’я). Там тоді перебували «арієзовані» (заряджені новими знаннями і навичками, зокрема, вмінням виготовляти знаряддя праці з міді) племена у тодішній так званій «Мідії», звідки переселилися на р. Дон племена сарматів, предки руських народів.

неділя, 8 листопада 2020 р.

Шкільні науки - легко!

 

Ваша дитина не хоче вчитись? Дистанційне навчання дається важко? Немає чим зайняти дитину у вихідні? Не знаєте як поєднати цікаве та корисне? 

А ви знаєте, що шкільні науки можуть бути доступними для пізнання, та більше того, – захоплюючими! І нові книги, що надійшли до нашої бібліотеки Вам у цьому допоможуть! Буде цікаво не тільки дітям..!

 

 

«Мінерали та гірські породи. 

50 найвідоміших різновидів»


Про книгу: За допомогою цього довідника ви зможете розпізнати 50 найвідоміших мінералів і гірських порід. Ви дізнаєтеся про їхні основні ознаки, про те, як вони утворюються і де поширені у світі.

Видавництво: Вид.група КМ-БУКС, 2018р.

 
«Всесвіт.

50 найвідоміших космічних об’єктів»


Про книгу: У цьому довіднику описано 50 найвідоміших космічних об’єктів — небесні тіла, астрономічні явища, космічні апарати. Ви дізнаєтеся, як правильно спостерігати за нічним небом, а також де і коли можна побачити те чи інше космічне тіло.

Видавництво: Вид.група КМ-БУКС, 2018р.

 


«Як влаштовано Всесвіт.

Вступ до сучасної космології»

Сергій Парновський, Олексій Парновський


Про книгу: Із чого почався Всесвіт і чи його вік скінченний? Як він розвивався і що з ним відбувається тепер? Де відбувся Великий вибух і чи всюди у Всесвіті закони фізики однакові? У цій книжці прочитаєте короткий курс про історію та сучасний стан космології — науки про Всесвіт та місце людства у ньому: чотиривимірний простір-час, створення Всесвіту під час Великого вибуху, його еволюцію, характеристики, як вимірювати відстані до далеких астрономічних об’єктів, як зважити світло тощо. Сучасні українські науковці підготували для вас цікавий екскурс у складний світ науки та спробували відповісти на популярні запитання, зокрема про «темний бік» нашого Всесвіту: темну енергію, темну матерію та чорні діри.

Видавництво: Старого Лева, 2019р.

 

«Найкоротша історія часу»

Стівен  Гокінґ, Леонард Млодінов


Про книгу: Стівен Гокінґ – людина-легенда, науковець, відомий своїми дослідженнями в астрофізиці. Хвороба прикувала його до інвалідного візка, але не зломила дослідницького духу. Він читає лекції, популяризує наукові знання, знімається в наукових фільмах.

Твір написаний живою мовою і розрахований на широке коло читачів без академічних знань з фізики. Це скорочене й доповнене новими відкриттями в науці перевидання бестселера Стівена Гокінґа «Коротка історія часу», який розійшовся по світу накладом понад 10 млн примірників! Ви дізнаєтесь про появу Всесвіту, чорні діри, теорію суперструн і квантову механіку.

Видавництво: Клуб сімейного дозвілля, 2019р.

 

 

«Екскурсія математикою. Як через готелі, риб, камінці і пасажирів зрозуміти цю науку»

Стівен Строґац


Про книгу: Математика — це не прісний набір формул. Вона скрізь, якщо знати, куди поглянути. Як розгледіти синусоїди у смужках зебри? Що таке «математика матраців»? Як кидки в баскетболі пояснюють основи лічби? У цій книжці автор проведе математичну екскурсію: від рівня садочка до університетського, даючи можливість будь-кому розібратися в цьому предметі й полюбити його. Навіть якщо маєте страх перед математикою, ви просто не зможете відірватися від книжки.

Видавництво: Наш формат, 2019р.