Історія Рахівської ЦБС

            Написати історію створення та існування ЦБС в м. Рахові на перших порах неможливо, бо не збереглося архівних документів до 1965 р. Із спогадів інспектора окружного відділу культосвітньої роботи В.О.І Піпаша відомо, що бібліотека у м. Рахові була створена і відкрита на початку листопада 1945 р. Літератури було біля 500 примірників. Це були видання з бібліотек Росії та України. Бібліотека була розмішена у приміщенні колишнього магазину „Батя" (зараз там турбаза „Тиса". Полиці для книг залишились з під взуття. Завідував бібліотекою Василь Мисинчук. Деякі дані про роботу культосвітніх установ району,  в тому числі і про роботу ЦРБ можна знайти в протоколах виконавчого комітету Рахівської окружної районної ради народних депутатів 1946 року.
В 1946 - 1947 рр. в районі створювались хати читальні та бібліотеки, де централізовано посилались книги з Києва.
З протоколів засідання президії Рахівського окружного виконавчого комітету 1946 - 1950 років видно, якого великого значення надавалося розвитку культосвітнім установам округи, в тому числі і бібліотекам. Так, наприклад, про це свідчить і протокол №6 засідання президії Рахівського окружного виконавчого комітету від 17 березня 1947 року.  Тут заслуховувалося питання „Про роботу культосвітніх закладів округи під час зимового періоду і завдання на весняно - літній час".
У 1946 р. була заснована також дитяча бібліотека.
В 1946 році Рахівський окружний народний комітет заслухав роботу установ культури. Про це свідчить протокол №10 від 27 вересня 1946 року „Про стан культосвітньої роботи в окрузі". Вже в цей час відмічалося, що в окрузі проведена значна масова та культосвітня робота, яка характеризувалась такими показниками: організовано, обладнано і укомплектовано кадрами 10 клубів, 12 хат -читалень, окрутовий будинок культури, округову бібліотеку та ін.
            З 1947 р. бібліотеки району комплектувались через обласний біб. колектор м. Ужгород.
У 1947 році бібліотеку перенесено в приміщення де зараз знаходиться друкарня районної газети „Зоря Рахівщини".
Гортаючи книгу наказів відділу культури за 1947 - 1948 роки, видно, що вже в ці роки надавалося великого значення роботі з книжковим фондом, поповненню, зберіганню та облік книжкового фонду.
В III кварталі 1947 року відкривається п'ять нових сільських бібліотек.
Інвентар для бібліотек отримували де тільки могли. Кошти на придбання інвентарю та літератури, підписку періодичних видань виділяв фінансовий відділ. Підпискою періодичних видань всієї округи займався відділ культури. У 1947 році було підписано 1542 примірники періодичних видань для всіх бібліотек.
З 1948 р. по 1953 р. окружною бібліотекою завідує Харбака Ганна Василівна. На той час бібліотека налічувала приблизно 3000 примірників книг і працювало в ній три працівники. Бібліотека обслуговувала 500 читачів.
В наступні роки бібліотекою завідували Тимченко І.П., Донченко В.І., Кадар В.О., Турані СІ. Серед основних форм роботи з читачами в 50 - х роках були: читацькі конференції, організація книжкових виставок на різні актуальні теми.
Починаючи з 1965 року в районному архіві зберігаються відомості про роботу Рахівської районної бібліотеки для дорослих. Тут зберігаються статистичні звіти культосвітніх установ району та інший матеріал, який характеризує роботу бібліотеки.
З 1969 р. директором призначено Федурця М.М. Із її спогадів ми знаємо, що вже в 60 - х роках у бібліотеці велася робота по диференційованому обслуговуванню читачів, виділялися провідні групи читачів. Особлива увага зверталась обслуговуванню колгоспників, робітників, спеціалістів. Велику увага     приділялась     обслуговуванню     інвалідів     Великої Вітчизняної війни. Систематично проводилась робота з вивчення читацьких інтересів. Робились помітки на читацьких формулярах. складались індивідуальні плани читання, рекомендаційні списки літератури, книжкові закладки. Для кращого обслуговування населення книгою, донесення її до всіх читачів, в місті діяла розгалужена сітка нестаціонарного обслуговування читачів - пересувки, пункти видачі літератури, робились подвірні обходи читачів, бібліотекарі навідувались в школи. Велика увага приділялась обслуговуванню тваринників на тваринницьких фермах та полонинах в літній період.
         У 1979 р. відбулася централізація. На той час бібліотечний фонд нараховував 386 тис. прим. та обслуговувалось 38 тис. користувачів в т.ч. 13 тисяч дітей.
        В 80 - х роках велика увага приділялась робота клубів за інтересами. Перший клуб за інтересами „Майбутній воїн" було створено у 1984 р., до складу якого входило 18 читачів та керівником якого був военрук В.М.Сметана. У 1986 році за ініціативою директора Рахівської ЦБС Федурця М.М. було створено клуб за інтересами "Фронтовичка". У 1987 році при районній бібліотеці створено клуб за інтересами краєзнавчого характеру „Рахів". 
        Книжковий фонд ЦРБ постійно зростав до 90 - х років. Починаючи з цього періоду книжковий фонд постійно зменшується. Причиною цього є те, що нових поступлень майже не було, а наявна література застарівала і зношувалась.
У 1996 році у ЦРБ створено краєзнавчий сектор.
З 1999 р. директором ЦБС стала Приймак Г.В.
У 2005 р. відділом культури і туризму РДА придбано перший комп'ютер для ЦРБ. Зараз у бібліотеці є власних 6 комп'ютерів, які приєднано до мережі Інтернет, 4 БФП та сканер. 
В 2011 році в районній бібліотеці було проведено капітальний ремонт, що значно покращило умови для якіснішого обслуговування читачів. В цьому ж році Рахівська ЦБС прийняла участь в проекті "Бібліоміст", за яким ЦРБ та ще три сільські бібілотеки філії сіл Білин, Костилівка та Ділове, отримали 15 комп"ютерів, 4 принтера та 4 сканера. В межах проекту Української бібліотечної асоціації (УБА) та Програми сприяння Парламенту ІІ (ПСП ІІ)  в 2012 році ці ж бібліотеки стали учасницями Мережі пунктів доступу громадян до офіційної інформації у бібліотеках України.
 Станом на 01.01.2012року книжковий фонд ЦБС становить 313990 примірників літератури та обслуговує щорічно 40334 користувачів.
Рахівська ЦБС нараховує 38 бібліотек, в т. ч. ЦРБ та ЦДБ. В ЦБС працює 61 бібліотечний працівник. При бібліотеках діють 32 клуби за інтересами.
Нас ви також можете знайти в соціальних мережах "Однокласники", Facebook та Twitter.
Немає коментарів: