неділя, 21 квітня 2013 р.

ПДГ-новини. Науково-практичний посібник «Депутат в українському парламенті»


Пропонуємо Вашій увазі нове видання Інституту Законодавства Верховної Ради України Науково-практичний посібник «Депутат в українському парламенті». Друк видання здійснено за підтримки ПСП II.


У посібнику розглядаються статус, структура та функції Верховної Ради України, повноваження та напрями діяльності народного депутата України. Привертається увага до питань подальшої демократизації діяльності єдиного органу законодавчої влади, забезпечення прозорості та відкритості його роботи, розширення можливостей для участі громадян у законодавчому процесі.
Посібник розрахований на народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, науковців, усіх, хто цікавиться сучасним українським парламентаризмом.

Завантажити посібник можливо з сайту ПСП II:
ЗМІСТ
Рибак В. В.


ПРОФЕСІОНАЛІЗМ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА — УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТУ .......................................................................................... 5
Розділ І
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ — ЄДИНИЙ ОРГАН ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
1.1. Конституційно-правові засади діяльності парламенту ................................................................................... 7
1.2. Структура Верховної Ради України .................................. 17
1.3. Законодавча функція Верховної Ради України ............ 26
1.4. Установча функція парламенту .......................................... 33
1.5. Контрольна функція парламенту ...................................... 47
1.6. Міжпарламентські зв’язки. Співпраця із зарубіжними організаціями ....................... 59
1.7. Забезпечення відкритості діяльності парламенту ....... 66
Розділ ІI
ПОВНОВАЖЕННЯ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ
2.1. Правовий статус народного депутата України .............. 77
2.2. Реалізація народним депутатом права законодавчої ініціативи ......................................................... 86
2.3. Здійснення народним депутатом контрольних функцій .................................................................................... 101
2.4. Робота народного депутата у парламентському комітеті ..................................................................................... 114
2.5. Робота народного депутата з виборцями ..................... 119
2.6. Взаємодія народного депутата України з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян України та іноземних держав ............................................................ 125
2.7. Організаційне, правове, наукове, інформаційне, документальне та інше забезпечення діяльності народних депутатів .............................................................. 133
2.8. Організація роботи служби (офісу) депутата ............ 147
ДОДАТКИ
Додаток 1.
Розпорядження Голови Верховної Ради «Про порядок забезпечення народних депутатів України, органів Верховної Ради України та структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України комп’ютерною технікою, програмними засобами та доступом до інформаційних ресурсів» ............. 165
Додаток 2.
Методичні рекомендації «Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки» .................................................................... 177
Додаток 3.
Інформаційно-пошукова система «Законодавство України» в Інтернеті ...................................... 206
Додаток 4.
Міжнародні парламентські організації .................................... 209
Додаток 5.
Депутатські групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків із зарубіжними країнами .............................................................................................. 239
Додаток 6.
Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України» ...................................................... 241Немає коментарів: