середа, 20 травня 2015 р.

Гуцульщина – перлина у барвистому намисті України

 Шановні читачі, дозвольте запропонувати віртуальну виставку книг, яка відкриє Вам історію, культуру, традиції, цікаві факти побуту та самобутнє мистецтво нашого краю. В запропонованих виданнях також можна ознайомитись з біографіями та життям відомих постатей Гуцульщини, які прославили наш край, як на території України, так і за її межами, вписали Гуцульщину у незабутню книгу пам'яті народу, що залишиться назавжди у віках.

Гуцульщина. Перлина Українських Карпат: Альбом / Ред. Старосольська У. – В-во: Українське гуцульське товаристо «Черемош» Філадельфія, 1998. – 500с.
Мета гуцульського альбому – коротко подати історію, культуру, побут і звичаї гуцулів – верховинців, мешканців українських Карпат. В цьому альбомі автори намагаються подати чужинецькому світові вірний образ Гуцульщини, її минувшини, історії та культури, але також зберегти духові та матеріальні надбання гуцулів та їхні традиції для нашого майбутнього покоління.

Лаврук, Марія
Гуцули Українських Карпат (етнографічне дослідження): Монографія. – Львів: Вид.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 288с.
У монографії обґрунтовано концептуальні засади і методику етнографічних досліджень – комплексного географічного вивчення етнічних спільнот.
Гуцули – самобутня група (субетнос) українців, разом з територією їхнього проживання, вперше розглядаються як єдиний соціальний етнографічний комплекс – етнографічний район, цілісність якого забезпечується геопросторовими і генетичними чинниками, історією розвитку, культурними зв'язками.
Детально висвітлено основні види життєдіяльності гуцулів у другій половині ХХ століття – трудова, екістична, репродуктивна, споживча, а також їхня трансформація під впливом суспільних змін. Розкриваються основні проблеми і перспективи збереження самобутності гуцульського краю.
Для науковців – географів, етнологів, демографів, а також студентів, вчителів загальноосвітніх шкіл. Для всіх, хто цікавиться соціально – географічними й етнокультурними проблемами Карпатського регіону України.

Подорож на Гуцульщину (інформаційне видання), - Ужгород : ТДВ «патент», 2012. – 21с.
 Інформаційне видання містить короткі пояснення щодо розташування, особливостей природніх умов та багатств Гуцульщини, звичаїв, обрядів гуцулів, архітектури, вишивки та елементів орнаменту, легенди, рецепти традиційної гуцульської кухні.
Піпаш, Володимир
Закарпатська Гуцульщина: історико – етнографічний нарис [Текст] / Володимир Піпаш. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 68с. : іл.
На одній із центральних площ м. Рахова є пам'ятник Гуцулові. На постаменті викарбувано: «Знаймо – хто смо» («Знаймо – хто ми є такі»).
У даній книзі і здійснено спробу відповісти на питання: «Хто такі закарпатські гуцули?». У ній, вперше у новітні часи, на основі як польових, так і істографічних досліджень, аналізується закарпатська частина Гуцульського етнорегіону. Зокрема, детально з'ясовано її межі, розглянуто версії щодо походження гуцулів, висвітлено як відбувався процес заселення Закарпатської Гуцульщини, особливості господарювання, матеріальної та духовної культури цього надзвичайно своєрідного субетносу українського народу.

Закарпатська Гуцульщина. Нариси про народну творчість Рахівщини. – Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ Закарпатського обласного управління по пресі, 1993. – 68 с.: іл.
У книзі йдеться про провідні самодіяльні художні колективи Рахівського району, про молоде покоління, яке прилучається до народної творчості, про художників – аматорів, різьбярів, вишивальниць, ткаль – про всіх, хто відроджує народні ремесла, збагачує гуцульське мистецтво.

Хрестоматія з гуцульщинознавства (для загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та вищих навчальних закладів). – Косів: Писаний камінь, 2001, - 654с.
«Хрестоматія з гуцульщинознавства» є першою книгою для вивчення гуцульщинознавства згідно з посібником П. Лосюка «Гуцульщинознавство в українській школі». Вона містить найважливіші статті цієї тематики, які вперше друкувались в журналі «Гуцульська школа» (редактор П.Лосюк) у 1994-2000 роках.
Книга адресована вчителям, вихователям, керівникам шкіл, методистам, працівникам органів освіти, викладачам і студентам педагогічних навчальних закладів та університетів.

Сеньків, Іван
Гуцульська спадщина. Праці з життя і творчості гуцулів. – Вид. 2-ге, доповнене, - Верховина, 2014. – 510с.: іл.
Цю ілюстровану монографію відомого етнографа, що в повоєнний час жив у Німеччині, можна назвати справжньою енциклопедією Гуцульщини. В книжці докладно висвітлюється походження українців Карпат – гуцулів та їхнього говору, особливості господарювання, народної архітектури, мистецтва, традиційних ремесел, звичаїв тощо. У кількох розділах розглядається відображення Гуцульщини в  літературі та мистецтві. Подано бібліографічні матеріали про діячів та дослідників Гуцульщини.


Гуцульське село в Карпатській Україні (30-і рр.. ХХ ст..) / Упорядкування І. Жеґуца. Ужгород: «Поличка «Карпатського краю», 2003. – 180с.
Увазі широкого кола читачів пропонується збірник краєзнавчих матеріалів про Закарпатську Гуцульщину 30-х років ХХ століття.

Витвицький, Софрон
Історичний нарис про гуцулів. – Коломия: «Світ», 1993. – 94с.
Хто такі гуцули, звідки вони походять, де мешкають, у що вірять?.. На ці та низку інших запитань спробував дати відповідь Софрон Витвицький (1819-1879) – український письменник, драматург, етнограф і політичний діяч у своїй праці «Про гуцулів», яка побачила світ ще 1863 року і є, фактично, першою книгою про цей край. Своєрідна «гуцульська енциклопедія» виходить в українському перекладі вперше. Одночасно повертається до скарбниці нашої культури й ім'я її автора, незаслужено забутого головним чином через не традиційність політичних поглядів.

Ломацький, Михайло
Заворожений світ. Частина І «По цей бік Чорногори». Частина ІІ «По той бік Чорногори» / Видання друге/ [Загальна редакція Олександра Масляника]. – Львів: «Тиса», 2014. – 496с.
Михайло Ломацький – автор 13-х книг про гуцульщину, етнограф, етнолог, письменник, донедавна маловідомий в Україні, оскільки творив в еміграції.
10 років вчителював на Гуцульщині й записував фольклор та легенди. Зібрав неоціненні скарби гуцульської старовіччини, а коли в період воєнного лихоліття вони були втрачені, згодом відтворив їх з пам'яті. Літературні критики слушно вважають, що твори М. Ломацького «написані кров'ю і серцем».
«Заворожений світ» - перша в Україні книга Михайла Ломацького, яку видано в повному обсязі.
Упорядник і видавець – Олександр Масляник.

Клочурак С.
До волі: Спомини / передмова М.Мушинки. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2009. – 184с.
Книжка споминів Президента гуцульської республіки та міністра Народної оборони Карпатської України Степана Клочурака «До волі» - єдина книжкова публікація С. Клочурака, видана понад тридцять років тому в Нью-Йорку з передмовою Вікентія Шандора. Текст подається зі збереженням усіх мовностилістичних особливостей, однак усунуто численні друкарські огріхи. Історія написання спогадів – у передмові Миколи Мушинки «До волі – з вінком терновим».
 
Мушинка, Микола Іванович
Лицар Волі: Життя і політично-громадська діяльність Степана Клочурака. – Видання друге, змінене і доповнене. – Ужгород: Гражда, 2011. – 448с.: іл..
У книжці відтворено сторінки життя і діяльності громадського політичного діяча Закарпатської України Степана Степановича Клочурака (1895 - 1980). Друге видання доповнене новими архівними матеріалами, почерпнутими, головним чином, із московської судової справи над Ст. Клочураком та його спільниками (1945).


Збірка гуцульського фольклору З БАБУСИНОЇ СКРИНІ. – Baia Mare, 2012. – 109 с.: іл..
У даному фольклорному збірнику відтворені традиції, фольклор, народні легенди і пісні, усі записані автентичною незасміченою мовою, з використанням діалекту, що побутує у поселеннях мікрорегіону Долини Рускови, долини Вішеулуй та Рахова з України. Обі вказані зони Румунії та України належать до регіону «Історичного Марамурешу» - Марамороського краю, який входить до етнографічної зони гуцулів.


Калинюк, Василь
Гуцульські наспіви / [Ред. В.Кухта]. – Ужгород: «Поличка «Карпатського краю», 1995. – 115с.
У книжці вміщено музичну творчість заслуженого працівника культури України Василя Калинюка (народився 1937р. в с.Кваси на Закарпатті), самодіяльний композитор, викладач Ясінянської школи мистецтв, художній керівник і диригент тамтешнього, відомого й за межами України, народного ансамблю пісні і танцю «Гуцульщина».Пилип Р.І.
Художня вишивка українців Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст.. (типологія за призначенням, художніми та локальними особливостями)// Романа Іванович Пилип. – Ужгород, 2012. – 468с.: іл.
Монографія являє собою комплексне дослідження народної вишивки українців Закарпаття у хронологічних рамках ХІХ – першої половини ХХ століття з поєднанням інструментарію мистецтвознавства, етнології та історії, окреслює її зв'язок з соціальним становищем, побутом, звичаєвістю, світоглядом та естетикою народу, типологією закарпатської української вишивки та її особливості у кожній етнографічній групі.
Дослідження вводить у науковий обіг важливий фактографічний матеріал, подає докладну історіографію піднятої теми.
Видання адресоване науковцям та студентам відповідних спеціальностей, музейним працівникам, усім, хто цікавиться скарбами традиційної вишивки українців Закарпаття.

Бендак Юрій, Масляник Олександр
Художники Закарпатської Гуцульщини. – Львів: «Тиса», 2013. – 118с.: іл.
У книжці – альбомі «Художники Закарпатської Гуцульщини» уперше зібрано під одну обкладинку відомості про життя і творчість митців цього неповторного в поетичній красі та епічній величі карпатського краю. Вони різні за стилем і філософією, манерою письма, способом творення, але поєднують їх достоту сакральне покоління рідній землі, драматичні візії світу і буття, її величність артсофія.

Там, де гори з небом обнялись: Ясіня: легенди й сьогодення / Ред. Зелінський Е. – К.: ТОВ «СТ - Друк», 2012. – 151с.

Ясіня [Текст]: зб.наук.праць, краєзн.розвідок, реф.і публіц.матер. за результатами І наук.конф. «Ясіня – столиця Гуцульської республіки…і не тільки», Ясіня, 20 жовт. 2012 р. Тимчук В.Ю. – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 164с.; іл.
Наукові праці, краєзнавчі розвідки, реферати і публіцистичні матеріали за результатами роботи учасників І наукової конференції «Ясіня – столиця Гуцульської республіки…і не тільки», що що виконані науковцями, освітянами, громадськими діячами, діячами культури і мистецтв, студентською та учнівською молоддю, журналістами, представниками органів місцевого самоврядування та іншими зацікавленими особами, публікуються у збірці.
В збірці подаються оригінальні ілюстровані матеріали з архівів авторів або окремих приватних колекцій, в т.ч. і такі, що друкуються вперше.
Для жителів, вихідців і прихильників Гуцульщини, Закарпатського краю, дослідників звичаїв, побуту, фольклору, історії, галузей мистецтв, біографій, соціально – демографічного стану тощо, що пов'язано з гуцульським краєм (Ясінянською долиною та околиць), а також студентської та учнівської молоді.

Гуцульська Рахівщина. Край в центрі Європи, де гори сходяться з небом: Фотоальбом – книга / Ред. Головчук О., Сурмачевський І., Ференц П. – Ужгород, 2010. – 154с.: іл..
Фотоальбом – книга «Гуцульська Рахівщина. Край у центрі Європи, де гори сходяться з небом», - це розповідь мовою фотографій про закарпатську частину Гуцульщини. Запропонована книга – фотоальбом є першою спробою ознайомити широке коло читачів, туристів, приятелів Гуцульщини з краєм – Рахівщиною.

Гуцульщина у Львові (документально – довідкове видання)/За ред. Масляника О.І. – Львів: Тиса, 2012. – 252 с. : іл.
Пропонована увазі читача книга «Гуцульщина у Львові» - перша спроба узагальнити кількадесятилітню діяльність суспільно – культурного Товариства «Гуцульщина», що у древньому галицькому місті не дало згаснути карпатській ватрі. Головні герої книги – вихідці з Гуцульщини, з різними долями і проблемами, але єднає їх палка незгасима любов до прадідівського краю, до колоритного субетносу, його традицій і багатої культури.


  
Щоб детальніше ознайомитись з книгами, запрошуємо Вас до краєзнавчого сектору нашої бібліотеки!
Немає коментарів: