пʼятниця, 26 травня 2017 р.

Кущове навчання-практикум бібліотечних фахівців

     
Інформація нині є важливим економічним, політичним та соціальним ресурсом людства, і ступінь розвитку та її доступність підносить рівень і якість освітнього і загального рівня життя
Інформаційна діяльність будь-якої бібліотеки має поєднувати традиційну роботу з розкриття власних ресурсів та використання різноманітних інформаційно-бібліографічних форм і засобів, вибір яких у кожній бібліотеці визначається цільовим та читацьким призначенням.

Для посилення інформаційної функції бібліотеки мають:

- розширювати склад своїх фондів з урахуванням змін у читацькому попиті;
- підвищувати якість довідкового апарату – каталогів і картотек,як джерела бібліографічних і фактографічних відомостей;
- впроваджувати нові форми інформаційного обслуговування.

В сільських бібліотеках-філіях відбуваються серйозні зміни, пов’язані з підвищенням їхньої ролі в житті місцевих громад, розширення функції і діапазону надання послуг.
        Для вдосконалення цієї роботи для бібліотекарі філій району ЦРБ було проведено кущові навчання-практикуми «Довідково-бібліографічна та інформаційна робота. Редагування каталогів та картотек». Базою проведення яких були бібліотеки-філії села Богдан та селища  Великий Биків.
Бібліограф ЦРБ Яворенко Марія Василівна ознайомила  бібліотечних фахівців з традиційними та інноваційними формами інформаційно-бібліографічного обслуговування та сучасними напрямами інформаційної роботи в діяльності сільської бібліотеки. Наголосила, що основою успішної діяльності в цьому напрямку будь якої бібліотеки – є довідково – бібліографічний апарат (ДБА), як інформаційно-пошуковий апарат, який забезпечує задоволення все більш складних запитів користувачів. Тому його потрібно вдосконалювати, пропагувати. навчати користувачів культурі читання та вільно почувати себе  у фондах відкритого доступу.  

Важливою ланкою інформаційно-бібліографічно роботи є робота серед картотек, основною є СКС, яка є джерелом найоперативнішої інформації. Хоч надходження періодичних видань в бібліотеках-філіях досить обмежене, вони повинні розписуватися та вливатися в картотеки. На актуальні теми сьогодення запропонувала відкрити курсивні рубрики,  як молодіжне законодавство України, соціальний захист населення, альтернативна та контрактна служба в армії, торгівля людьми, корупція – жахлива реальність сьогодення, пенсійна реформа, субсидії по- новому та ін.
Краєзнавство зараз перебуває в авангарді національно-культурного відродження в суверенній Україні, є опорою її державності. Краєзнавчий аспект присутній в роботі кожної бібліотеці району. Тому їх  основне завдання – акумуляція усіх знань інформації  - про регіон, збір бібліотекою усіх  нормативно - правових актів, прийнятих владою і надання їх у користування населенню. Саме краєзнавча тематика в діяльності бібліотеки, її соціальна спрямованість є запорука формування позитивного іміджу бібліотеки як сучасного публічного інформаційного центру. Значна роль  в цьому напрямку належеть краєзновчоиу каталогу – картотеці. Бібліограф надала рекомендації по веденню  та редагуванню каталогу-картотеки,  відкриття актуальних тематичних рубрик.
Бібліотекарі здійснювали  бібліографічний опис документів, відповідно до ДСТУ 7.1: 2006.

      Значна увага у довідково-бібліографічному обслуговуванню приділяється виконанню різних видів бібліографічних довідок у режимі «запит-відповідь» як усних та і письмових, які облікуються в «Архіві виконаних довідок». Таку картотеку створено у філіях.
Зав. відділом КіОФ ЦРБ Сливка Ганна Василівна провела практичне завдання по організації  і редагуванню абеткового та систематичного каталогів.  Показала як  на роздільниках відображати літератур про Україну, нові терміни, поняття, які слід розкривати у СК та АК. Порадила як оновлювати надписи, очищати від списаної літератури, згідно актів, слідкувати за тим щоб каталоги мали естетичний вигляд. Наголосила, що основою ведення будь-якого каталогу чи картотеки є Паспорти, які щороку поновлюються і доповнюються. Під час практикуму бібліотекарі записали до Паспортів дані, а саме: скільки карточок влито протягом 2016 року, скільки вилучено, обсяг на кінець 2016 року.
Активному доведенню нової бібліографічної інформації до споживачів, розкриттю інформаційних ресурсів бібліотеки сприяє групове та індивідуальне бібліографічне інформування. Ця діяльність облікується в спеціальній картотеці абонентів і тем групової та індивідуальної інформації, заповнюється картка зворотного зв’язку. Бібліографом надано методичні поради по інформаційному обслуговуванню користувачів та рекомендації  по веденню допоміжних картотек.

Яворенко М.В.
бібліограф ЦРБ

Немає коментарів: