середа, 5 грудня 2018 р.

Коріння слова сягає глибини віківНемає такої сфери в житті українського народу, яка б не знайшла відображення в іскрометних і мудрих прислів'ях, приказках та оповіданнях. В них яскраво відтворений не тільки характер, але й побут, звичаї, уподобання – все, чим сповнене людське буття. Ці перлини народної мудрості рідко просто констатують якийсь факт, вони рекомендують чи застерігають, схвалюють або засуджують, повчають.
Перлини народної мудрості подолали століття, відшліфувались, удосконалились, увібрали в себе досвід поколінь і прийшли до нас – іронічні й дотепні, саркастичні й сатиричні, серйозні й філософські… І сьогодні ми охоче звертаємось до прислів'їв, приказок та оповідань, що дісталися нам у спадок від минулих часів і яскраво свідчать про щиру вдачу і кмітливість українського народу.
Т. Панасенко

Пропонуємо вашій увазі добірку книг цієї тематики, що знаходяться в читальній залі бібліотеки, та стануть корисними як кожному читачу, так і вчителям навчальних закладів у їх нелегкій праці.


Українські прислів’я і приказки

Про книгу: Немає такої сфери в житті українців, яка б не знайшла відображення в іскрометних і мудрих прислів’ях і приказках. В них яскраво відтворений не тільки характер, але й побут, звичаї, уподобання – все, чим сповнене людське буття. До збірки ввійшли не тільки прислів’я і приказки, а й близькі до них народні порівняння, вітання, побажання тощо, які свідчать про дотепну вдачу і кмітливість українського народу.
Видавництво: «Бібколектор», 2012р.


Збірка українських приказок та прислів'їв
Багмет А, Дащенко М., Андрущенко К.

Про книгу: Увазі читачів пропонується репринтне відтворення видання 1929 року "Збірка українських приказок та прислів'їв", яке присвячено шанувальникам глибокої, стислої, мудрої думки, українознавцям та дослідникам життя українського.
До збірки увійшло близько 5000 приказок та прислів'їв - справжніх перлин народної мудрості, зібраних авторами з різних джерел.
У тексті збережено орфографію та пунктуацію оригіналу.
Видавництво: «Техніка», 2002р.


Кращі прислів'я та приказки українського народу
Попова Олена

Про книгу: Ця книжка є справжньою скарбницею народної мудрості, кмітливості, гумору. Протягом століть шліфувалися шедеври малих форм вітчизняного фольклору.
До збірника ввійшло понад 8000 українських прислів'їв та приказок. Природні явища, рослинний і тваринний світ, людина і її діяльність — ці й багато інших тем охоплює пропонований збірник.
Видання адресоване широкому читацькому загалу.
Видавництво: «ТОВ ВКФ «БАО», 2008р.


Українські приказки, прислів'я і таке інше

Про книгу: І досі не втратила свого значення збірка етнографічних та фольклорних матеріалів українського етнографа, фольклориста, письменника і педагога М. Номиса (1823-1901), метою якого було «зберегти для нащадків розповіді бувалих, старосвітських людей, цікаві факти з минулого різних українських станів і тим самим сприяти розвитку національної самосвідомості».
Приказки та прислів'я, вміщені в книжці, охоплюють найрізноманітніші сфери життя, звичаїв, вірувань українського народу.
Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами духовності українського народу.
Видавництво: «Либідь», 2003р.

З фольклорної криниці франкового села. Народні пісні, перекази, спогади
Олекса Ошуркевич

Про книгу: Збірник містить зразки українських народних пісень, оповідей з батьківщини Івана Франка - села Нагуєвич Львівської області. Записи зроблені у 1966-1992 роках. Зібрані матеріали публікуються вперше. Видання розраховане на фольклористів, літературознавців, етномузикологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями народнотрадиційного мистецтва.
Видавництво: «Волинська книга», 2007р.

1000 крилатих виразів української літературної мови
Коваль Алла, Коптилов Віктор

Про книгу: Книжка є першою спробою пояснення і систематизації крилатих слів і виразів, наявних в українській літературній мові. Укладачі не тільки з'ясовують походження висловів, а й показують особливості їх вживання, відзначають переосмислення, а в деяких випадках і докорінні зміни в значенні виразів. У цій книжці зібрано й витлумачено різноманітний лексичний та фразеологічний матеріал, який традиційно об’єднується назвами «крилаті слова» та «крилаті вислови». Книжка може бути використана різними читачами по-різному. Студенти, а також учні старших класів і люди, що займаються самоосвітою, знайдуть у ній тлумачення незрозумілих або малозрозумілих висловів, які зустрічаються при читанні дожовтневої і сучасної літератури. 
Журналістів, лекторів, учителів - усіх, хто використовує крилаті слова в своїй щоденній роботі, - зацікавлять насамперед особливості вживання різними авторами виразів, які набувають у кожному конкретному випадку нових відтінків значення.
Видавництво: «Наукова думка», 1964р.


Народні оповідання
Мишанич Степан

Про книгу: Народні оповідання, які увійшли до збірки, – це щирі, задушевні бесіди-розповіді про бачене і пережите. Це спогади-бувальщини про кріпаччину, наймитування та заробітчанство, про трагічні події, пов»язані з Голодомором, про Другу світову війну. До книжки ввійшли кращі зразки народних оповідань, відібрані з фольклорних видань. Тексти надані за сучасним правописом зі збереженням лексичних, морфологічних і деяких найсуттєвіших фонетичних діалектних особливостей. 
Збірка містить словник, яким читач може скористатися для тлумачення діалектів та малозрозумілих на сьогодні слів.
Для філологів, етнографів, істориків, учителів та широкого загалу шанувальників народної творчості.
Видавництво: «Техніка», 2008.
Українські народні думи та історичні пісні: Героїчний епос

Про книгу: До хрестоматії увійшли тексти дум, історичних пісень та близьких за тематикою балад. Добір матеріалу зумовлений вимогами шкільної програми з української літератури.
Науково-методичний «Додаток до прочитаного…» розміщений в кінці книжки, обов'язково стане в пригоді вчителям та учням. У ньому вміщено фрагменти фольклористичних досліджень, орієнтовні теми творів, рефератів та усних доповідей, список рекомендованої літератури.
Видавництво: «Школа», 2005р.

Українські думи

Про книгу: До книжки ввійшли найвідоміші народні думи – неоціненні пам'ятки духовної скарбниці українського народу, в яких відображено силу народу, його любов до Батьківщини, досвід, розум, поетичну геніальність, високу моральність. У «живих літописах», що посідають видатне місце у світовій народній поезії, змальовано героїчні й драматичні події і явища суспільного життя відповідно до тих конкретно-історичних умов, в яких жив її творець – народ.
Видавництво: «Техніка», 2011р.


  Книги знаходяться у книжковому фонді нашої бібліотеки 

та чекають на Вас! 

Немає коментарів: