четвер, 13 грудня 2018 р.

Вивчаємо екологію разомСеред глобальних проблем людства одне з основних місць за своєю значимістю у розвитку цивілізації займають екологічні. На жаль, більшість населення планети не переймається ними, не задумується, що поступово знищуючи флору і фауну, забруднюючи воду, повітря, ґрунти, ми позбавляємо себе життєво необхідних умов існування, тобто знищуємо нашу Землю, а цим – і себе.
Сьогодні досить гострою є проблема екологічного просвітництва. Тому тема захисту навколишнього середовища завжди знаходиться у полі зору бібліотечних працівників, які спільно з екологами виховують у населення бережливе ставлення до природи.
Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі добірку книг з проблем екології, матеріали науково-практичних конференцій та підручники з даної тематики. Всі матеріали знаходяться у книжковому фонді нашої бібліотеки та чекають на вас для більш детального ознайомлення.Всесвітнє визнання букових пралісів Карпат: історія та менеджмент
Гамор Федір

Про книгу: У книзі розглядаються актуальні питання з історії створення та менеджменту транснаціонального серійного об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини». Привертається увага до міжнародних форумів, які започаткували підготовку цієї номінації та розгортання європейського процесу збереження старовікових букових лісів.
Аналізується стан виконання актів Президента та Уряду України із питань збереження букових пралісів як об'єкта Спадщини та сталого розвитку й благоустрою гірських населених пунктів, що прилягають до них.
Подаються також основні міжнародні та українські нормативно-правові акти, які регламентують діяльність із збереження Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та деякі інші архівні матеріали. Для науковців, фахівців та активістів у галузі охорони природи, працівників органів влади та місцевого самоврядування й широкої громадськості.
Видавництво: «Тиса», 2017р.Еталон європейських лісових екосистем та природоохоронної справи. Про деякі історичні аспекти створення та розвитку Карпатського біосферного заповідника з нагоди його 50-річчя.
Гамор ФедірПро книгу: У зв’язку із відзначенням п’ятдесятиріччя організації Карпатського заповідника розглядаються деякі історичні аспекти його заснування та розвитку. Подається коротка історична довідка про створення урядами колишніх Австро-Угорщини та Чехословаччини, перших лісових резерватів у Карпатах, які стали родоначальниками окремих заповідних масивів, та передумови прийняття урядом Української РСР Постанови про організацію Карпатського заповідника та наступні розширення його території. Увазі читача пропонуються аналітичні матеріали щодо створення на базі Карпатського природного заповідника Карпатського біосферного заповідника, нагородження останнього Радою Європи Європейським дипломом, занесення букових пралісів Карпат до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини та прийняття Президентом і Урядом України рішень про їх збереження та сталий розвиток гірських населених пунктів у зоні розташування пралісів. Ідеться також про важливу роль багаторічних українсько-швейцарських фундаментальних досліджень, лобіювання проектів для поглиблення українсько-румунської прикордонної співпраці, реалізацію розробленого, у рамках українсько-німецького проекту, стратегічного менеджменту для Карпатського біосферного заповідника, вдосконалення гірського та природоохоронного законодавства тощо. Видання розраховане на науковців, студентів та фахівців у галузі охорони навколишнього природного середовища та сталого розвитку, працівників установ природно-заповідного фонду, органів влади та місцевого самоврядування, широке коло громадськості й активістів з охорони природи. 
Видавництво: «Растр-7», 2018 р.Десятиріччя створення об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини»: 
історія, стан та проблеми впровадження інтегрованої системи менеджменту


Про книгу: У матеріалах збірника розглядаються результати досліджень науковців з історії створення транснаціонального українсько-словацько-німецького природного об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини», впровадження інтегрованої системи менеджменту, залучення місцевих громад, громадських організацій та інших зацікавлених груп для його збереження.
Аналізується стан та перспективи  поглиблення наукових досліджень, еколого-освітньої роботи та впровадження сталого розвитку в регіоні розташування об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; антропогенні загрози та ризики катастроф на об'єктах глобальної цінності; досвід та проблеми організації освітніх та інформаційних програм спрямованих на популяризацію та формування поваги й прихильності людей до Всесвітньої спадщини; шляхи удосконалення законодавства для її збереження.
Для науковців, фахівців з охорони природи, спеціалістів у галузі екологічної освіти, туризму, працівників органів влади, студентів та широкого кола читачів.
Видавництво: «Растр-7», 2017р.Екологічні, соціально-економічні та історико-культурні аспекти розвитку прикордонних територій Мараморощини

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
(Україна, м.Рахів, 2-4 вересня 2016 року)
Редкол.: Гамор Ф.Д. (відп.ред.) та ін.


Про книгу: Матеріали збірника присвячені екологічним, соціально-економічним та історико-культурним аспектам розвитку прикордонних територій Мараморощини. Розглянуто екологічні проблеми використання лісових ресурсів, освоєння корисних копалин та будівництва гідроелектростанцій в гірських районах, збереження ландшафтного і біологічного розмаїття, створення українсько-румунського резервату у Марамороських горах та шляхи розв'язання проблем забруднення населених пунктів побутовими відходами. Наголошується на історико-культурних аспектах, туризмі, розбудові прикордонної інфраструктури та відновленні історичних транскордонних пасажирських залізничних перевезеннях як пріоритетних напрямках прикордонного співробітництва.
Для науковців, фахівців з охорони природи, спеціалістів у галузі екологічної освіти, туризму і рекреації, працівників органів влади, студентів та широкого кола читачів.
Видавництво: «ФОП ПЕтришин», 2016р.Букові праліси та давні букові ліси Європи: проблеми збереження та сталого використання

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
(Україна, м.Рахів, 16-22 вересня 2013 року)
Редкол.: Гамор Ф.Д. (відп.ред.) та ін.

Про книгу:  Матеріали збірника присвячені аналізу проблем збереження та сталого використання букових пралісів і давніх букових лісів Європи. Розглянуто їх роль у збереженні біологічного розмаїття, значення для пом'якшення впливу глобальних кліматичних змін, впровадження екологічних моделей сталого лісокористування та використання у наукових, освітніх та екотуристичних цілях.
Для науковців, фахівців з охорони природи, спеціалістів у галузі екологічної освіти, туризму й рекреації, працівників органів влади, студентів та широкого кола читачів.
Видавництво: КП «Ужгородська міська друкарня», 2013р.Розвиток заповідної справи в Україні і формування Пан'європейської екологічної мережі

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
(м. Рахів, 11-13 листопада 2008 року)
Редкол.: Гамор Ф.Д. (відп.ред.) та ін.

Про книгу: Матеріали збірника присвячені аналізу проблем розвитку природно-заповідного фонду у системі Пан'європейської екологічної мережі. Детально аналізуються організація моніторингу за станом біорізноманіття, накопичення наукової бази даних як індикатори ефективності формування екомережі та роль еколого-освітньої та туристично-рекреаційної діяльності у цьому контексті.
Для науковців, фахівців з охорони природи, спеціалістів у галузі екологічної освіти, туризму й рекреації, працівників органів влади, студентів та широкого кола читачів.
Видавництво: «Нова Зоря», 2008р.
Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
(м.Рахів, 10-12 жовтня 2007 року)
Редкол.: Гамор Ф.Д. (відп.ред.) та ін.

Про книгу: Матеріали збірника присвячені розгляду проблем розвитку екологічного туризму в Карпатах як складової сталого розвитку регіону. Детально аналізуються впливи екотуризму на соціально-економічний розвиток, особливості менеджменту екотуристичної діяльності, а також пов'язані з ними проблеми збереження біорізноманіття, зокрема на територіях об'єктів природно-заповідного фонду.
Для науковців, фахівців з охорони природи, спеціалістів у галузі туризму й рекреації, працівників органів влади, студентів та широкого кола читачів.
Видавництво: ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2007р.
Екологічні та соціально-економічні аспекти збереження етнокультурної та історичної спадщини Карпат

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
(м. Рахів, 1-5 вересня 2005 року)
Редкол.: Гамор Ф.Д. (відп.ред.) та ін.

Про книгу: Матеріали збірника присвячені аналізу проблем збереження етнокультурної та історичної спадщини Карпат. Розкривають різноманітні аспекти формування духовних та культурних цінностей горян, значення їх для збереження природоохоронних територій та Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат.
Для науковців, спеціалістів, працівників органів влади, студентів та широкого кола читачів.
Видавництво: ПП «Графіка», 2005р.
 Електронний архів видання «Зелені Карпати»
Головний редактор: ГАМОР Ф.Д.
Редакційна колегія: Броджі Маріо (Швейцарія), Вінніцкі Томаш (Польща), Волощук Іван (Словаччина), Голубець М.А., Довганич Я.О., Зиман С.М. (науковий редактор), Іваненко І.Б., Канцурак В.В., Комендар В. І., Коржик В.П., Кухта В.В. (перший заступник головного редактора), Кравців В.С., Парпан В.І., Покиньчереда В.Ф., Стойко С.М., Ібіш П'єр (Німеччина).
Засновники: Карпатський біосферний заповідник і Міністерство екології та природних ресурсів України.
Видавець: Карпатський біосферний заповідник


 http://cbr.nature.org.ua/zk.htm
Регіональні екологічні мережі України та роль громадськості в їх впровадженні

Матеріали Всеукраїнського семінару – практикуму

Про книгу: Під час конференції були розглянуті питання: державні засади реалізації екологічної мережі України, роль науки в забезпеченні функціонування екомережі в Україні, гуманістична цінність заповідних ландшафтів, особливості функціонування екологічної мережі в гірничо-видобувних регіонах України, законодавче регулювання формування розбудови національної екологічної мережі. До збірника увійшли матеріали виступів учасників семінару-практикуму.
Видавництво: «Центр екологічної освіти та інформації», 2004р.


Основи екології
Запольський А.К., Салюк А.І


Про книгу: Викладено основні теоретичні положення загальної екології. Розглянуто аспекти прикладної екології з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Особливу увагу приділено раціональному використанню сировини, тепло-і енергоресурсів, води, атмосферного повітря, а також безвідходних і маловідходних технологій у виробництві. Висвітлено загальні принципи екологізації виробництва та екологічного менеджменту. Наведено відомості про сучасну організацію та правову систему управління екологічною безпекою довкілля, державну програму охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та екологічну безпеку. Окремі розділи присвячено екології міських екосистем, радіаційній екології, екологічним проблемам космосу, військово-промислового комплексу.
Для студентів техніко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Видавництво: «Вища школа», 2005р.Екологія та охорона навколишнього природного середовища
Джигирей В.С.


Про книгу: Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля. Наводяться структура та зміст природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових підприємств із навколишнім середовищем, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, методи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності.
Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться взаємовідносинами людини і природи.
Видавництво: «Знання», КОО, 2007р.Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології
Клименко М.О., Скрипчук П.М.


Про книгу: У підручнику розкрито загальні засади метрології, стандартизації, сертифікації, а також особливості їх практичного використання в природоохоронній діяльності, подоланні екологічних проблем. Системно осмислено взаємозв'язок метрології, стандартизації і сертифікації, особливості функціонування цих наук у сфері прикладної діяльності, роль і завдання кожної з них у забезпеченні збереження довкілля і якості життя людства.

Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть вміщені у підручнику запитання і завдання, актуалізації та перевірці набутих знань - тестові завдання.
Видавництво: Вид.центр «Академія», 2006р.  


Немає коментарів: