четвер, 30 листопада 2023 р.

Книги, що надійшли до краєзнавчого фонду бібліотеки

 «Дари карпатського лісу»

Лиситчук Василь


Про книгу: Ліс як досконала саморегулююча і самoвідновлювальна екологічна система протягом тисячоліть в процесі природного добору створив такі досконалі свої складові, як ми ще до кінця не пізнали, незважаючи на досягнення сучасних науки і технології. Кожна ланка цього біологічного комплексу виконує свою особливу роль у його безперервному функціонуванні. Крім могутніх дерев, це – чагарникова рослинність, наземний трав'яний покрив, різноманітні гриби, лісові мешканці – птахи, звірі, земноводні, плазуни, незлічена армія комах, бактерій. Сьогодні головне, користуючись безцінними дарами карпатського лісу – не порушувати гармонію природи. Цій проблематиці й присвячується пропоноване видання.

Ужгород: ІК «Красне Поле», 2021.

 

«Невичерпальність духу:

літературознавчі портрети, статті, рецензії»

Ребрик Наталія


Про книгу: У виданні зібрані літературознавчі праці Наталії Ребрик, написані в 2011-2021рр.

У полі зору авторки – дослідження літературного процесу Закарпаття упродовж останніх двох століть із урахуванням складної драматургії культурного життя закарпатського прикордоння. Більше уваги вділено першій половині минулого століття, зокрема міжвоєнному двадцятиліттю, бо  хоч і з'явилося чимало історико-літературних праць, які висвітлюють окремі постаті українських митців і громадських діячів Закарпаття, але цілісної картини літературного процесу ще не відтворено. Наталія Ребрик прагне синтетично охопити складну суспільно-літературну проблематику Закарпаття на основі досліджень попередників, багатих архівних матеріалів, щоб об’ємніше відтворити процеси національно-культурного життя ХІХ-ХХ ст.. а також простежити тяглість їх проявів сьогодення.

Ужгород: Ґражда,  2021.

 

 «…І той вогонь, що не згаса…

Маланюкознавчі студії: монографія»

Салига Тарас


Про книгу: До книги видатного майстра слова – «князя української поезії» Євгена Маланюка ввійшли літературознавчі сильветки Тараса Салиги із його попереднього дослідження «Вогнем пречистим» (Львів: Світ, 2004).  Пропоноване видання автор ґрунтовно розширив новими есе, які відкривають нам досі незнані сторінки Маланюкового творчого та  особистого життя. Дослідник простежує художню естетику образів та жанрів поезії, аналізує «Книги спостережень». Різноаспектні студії логічно поєднані між собою і творять цілісність світу письменника. Праця адресується науковцям, педагогам, студентам і взагалі широкому колу читачів.

Ужгород: Ґражда, 2013. Серія «Люби своє».

 

 

«Мовчання волхвів:

поезії, поеми, симфонії»


Кремінь Дмитро


Про книгу:
Збірка поезії «Мовчання волхвів» Дмитра Креміня – це вибране поета, яке він підготував до друку разом із сином Тарасом десять років тому спеціально для закарпатського читача. Зараз понад 400-сторінкова книжка поезій, поем і симфоній побачила світ в ужгородському видавництві «ФОП Ребрик А. І.» з передмовою Наталії Ребрик та у мистецькому оформленні Корнелії Коляджин.

Ужгород: ФОП  Ребрик А. І., 2023.«Художній дискус Гуцульщини в українській літературі ХІХ – початку ХХ ст.: монографія»

Васильчук Микола


Про книгу: У сучасній масовій свідомості Гуцульщина сприймається як особливий край, позначений високою мірою духовності її мешканців, яскравим національним колоритом, народними героями, чаклунами, міфологією і демонологією, культурними місцями. Таке розуміння цього українського регіону витворювалося значною мірою завдяки красному письменству.  У монографії розглянуто особливості художнього відображення Гуцульщини в українській літературі ХІХ – початку ХХ століття. Показано становлення інтересу до Гуцульщини в романтичній літературі через інтерес до Карпат загалом. Розкрито етапи художнього засвоєння Гуцульщини українською літературою в епохи реалізму та модернізму. Дано авторське прочитання у фольклорно-міфологічному  ключі гуцульських текстів, запропоновано нові наукові поняття і термінологію.

Монографію адресовано літературознавцям, мистецтвознавцям, історикам, культурологам, релігіє знавцям, усім хто цікавиться художнім дискурсом Гуцульщини в українській літературі.

Івано-Франківськ, 2018.

 

«Сейсмограф вічності: життєві і творчі вертепи Дмитра Кременя»

Ребрик Наталія


Про книгу: Пропоноване видання подає кілька сегментів суспільно-політичного, культурно-мистецького й духовного життя Закарпаття другої половини ХХ – перших десятиліть ХХІ ст. ст.. через особистість і творчий геній Дмитра Кременя. Володіючи дивовижним умінням художньо-планетарно історичного бачення, органічно-легко поєднуючи епохи і території, жанри і  форми викладу, віртуозно тасуючи відомі, мало відомі і зовсім не відомі факти і події, вправно оперуючи глибокими знаннями з різних галузей життя, граційно вплітаючи в сюжетно-емоційну канву текстів староукраїнську лексику та авторські неологізми. Дмитро Кремінь в першу чергу осмислює долю України, бачить її як трагічну, прагне, можливо, дещо експресивно-хаотично, проте віднайти шляхи виходу з тої прірви, в якій є сьогодні його держава.

Ужгород: Красне Поле, 2021.

 

«Єдин: сповіді та притчі серця»

Дочинець Мирослав


Про книгу: Ця книга - про радість творення. Передусім – Себе. Бо вся творчість – це вибір любові. Утвердження любові. Створення любові. Не стільки пошук сенсу, як створення сенсу свого життя. Через це твоя усвідомлена присутність тут і надає цілісність світові. А твій досвід творення стає досвідченням душі. Мудрець сказав: єдиний сенс будь-якого чину-заявити всесвітові, що ти є. Що ти є саме такий. Єдин у своїй особистості, винятковості, неповторності. Це – розписи животворних зернят. У кожному з яких живе насіння, дерево і плід самопізнання.

Мукачево: Карпатська вежа, 2021.

 

«Перше десятиліття:

Закарпаття 1944-1954 років»

Моренець ВікторПро книгу:
Збірка документів з архівів України про період «советезації» Закарпаття в різних сферах суспільно-політичного життя у 1944-1954 роках.

Ужгород: Історичний клуб «Красне поле» - ФОП Ребрик Андрій Іванович, 2023.

 

«У чотирикутнику смерті:

причинки до трагедії УГА на Великій Україні»

Бородієвич Євген


Про книгу: Євген Бородієвич (1889-1924) - хорунжий легіону УСС, поручник УГА, був безпосереднім учасником українських визвольних змагань 1914 – 1920 рр.

Командиром саперної сотні в складі 3-ї бригади ІІ корпусу УГА він пройшов важкий бойовий шлях армії в Галичині і на Великій Україні. Побачене і пережите Є. Бородієвич занотував у щоденнику.

На основі цих записів була видана мемуарна книжка «В чотирикутнику смерті», в якій реально змальовані перемоги та поразки у визвольній боротьбі з поляками, більшовиками і денікінською армією, вимушене перебування в союзі з денікінцями і Червоною армією.

У своїх спогадах Є. Бородієвич закцентував, що однією з причин трагедії Української Галицької Армії був внутрішній ворог – висипний тиф, який в умовах холоду, недоїдання, фізичного виснаження, відсутності медичного забезпечення забрав життя тисячам стрільців.

Книга буде цікавою історикам, краєзнавцям і всім, кому не байдужа історія боротьби за незалежність України.

Ужгород: Гражда, 2020.

 

 «Від Влтави до Дніпра: Студії з українського літературознавства та міжслов’янських  взаємин»

Мольнар Михайло

                        

Про книгу: Видання, підготовлене в Науково-дослідному інституті україністики ім.. Михайла Мольнара, має за мету окреслити магістральні напрямки титанічної наукової діяльності вченого та привернути увагу сучасних українознавців до наукової спадщини глибокого знавця української літератури та українсько-чеських й українсько-словацьких міжкультурних взаємин.

Ужгород: Ґражда, 2009. Серія Ucrainica: ad fonts.  – Книга VI.

 


«Його життя і громадська діяльність»

Дорошенко Дмитро, Євген Чикаленко

 

Про книгу: Наукову серію Ucrainica: ad fonts відкриваємо маловідомою працею проф. Дмитра Дорошенка «Євген Чикаленко», що була написана славетним істориком до п’ятих роковин смерті великого українського громадського діяча, мецената, видавця й ученого-агронома та хлібороба-практика.

Ужгород: Ґражда, 2008. Серія Ucrainica: ad fonts. Книга І.

 

 «Вигнання з рідного краю:

спогади лемка з Мушинки»

Кочанський Іван

 

Про книгу: Із лемківського села Мушинка у Польщі до міста Бардієва у Словаччині – двадцять два кілометри. Цю Відстань нині можна автомашиною подолати за півгодини без найменшої затримки на кордоні, де вже немає жодного контрольного пункту. Лемко з Мушинки Іван (Ян) Кочанський (1934-2013) долав цю відстань 36 років, їдучи через Донеччину, Тернопільщину, Азейбарджан, Урал, сибірську тайгу та інші простори колишнього Радянського Союзу. Цю дорогу, повну неймовірних мук і страждань, він описав у своїх спогадах.

Ужгород: Ґражда, 2018.

 

 

«Чому мовчать сурми Кліо?

Анатомія фальсифікації історії та історіографії Закарпаття. Фрагменти: монографія»

Мазурок Олег


Про книгу: У новій книзі професора Ужгородського національного університету Олега Мазура порушується етична проблема моральні відповідальності вченого-історика не тільки перед Читачем і Наукою, але й перед усім суспільством; проводиться думка про те, що любов до своєї вітчизни повинна проявлятися у суворій правді; з'ясовуються причини того, чому досі немає історії Закарпаття, яка б відповідала вимогам сучасної історичної науки. Книга видана до 70-річчя історичного факультету Ужгородського національного університету

Ужгород: ПП «Мельник», 2015.

 

 

«Збірник студентських наукових праць.

Актуальні питання історії та міжнародних відносин: минуле і сучасне»

Про книгу: В даному виданні вміщено актуальні питання історії та міжнародних відносин минулого і сучасного. Всі матеріали наукових праць подані в авторському варіанті. Випуск 11.

Ужгород, 2021.

 

«Ісус Христос – спаситель світу»

Шмиг Василь


Про книгу: Дане видання вміщує вірші на релігійну тематику.

Івано-Франківськ: Лілея -  НВ, 2018. 


Немає коментарів: