четвер, 22 березня 2018 р.

Нові надходження, 2018 (читальна зала)


Шановні читачі та користувачі нашої бібліотеки.
 Пропонуємо Вам ознайомитись з новими виданнями, які надійшли до книжкового фонду читальної зали бібліотеки.
 Щоб отримати книгу для читання, запрошуємо Вас відвідати бібліотеку.


«Відомі композитори України»
Березка Андрій


Про книгу: У виданні представлено відомих композиторів, які здійснили помітний внесок у розвиток музики в Україні, чиї здобутки у сфері музичної культури виходять за суто національні межі. У стислій формі наведено відомості про життя та творчий доробок композиторів, які працювали і працюють для України від давніх часів до наших днів.
Рік видання: 2016.

«Словник музичних термінів»


Про книгу: Словник містить основні терміни, що стосуються музики, співу, танцю, хореографії, та концертної діяльності, а також назви музичних інструментів, їх основних частин та деталей. Видання включає значну кількість ілюстрації, дібраних на основі різних, вітчизняних та зарубіжних джерел.
Призначений для широкого кола читачів.
Рік видання:  2017.Українське народне вбрання
Косміна Оксана


Про книгу: Видання знайомить читача з оригінальними зразками традиційного вбрання українців кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя, що зберігаються в музеях Києва, Харкова, Львова, Чернігова, Вінниці, Запоріжжя, Переяслава – Хмельницького і приватних колекціях. Альбом містить інформацію про регіональні особливості українських строїв, змінює сталі стереотипи, демонструючи український національний одяг в усьому його багатстві та розмаїтті.
Рік видання: 2017. «Архітектурні пам'ятки України. Arhitectural monuments of Ukraine»
Дем'яненко Сергій


Про книгу: Видання ілюструє найвідоміші архітектурні пам'ятки України. У стислій формі представлено історію та культурну цінність архітектурних пам'яток, а також цікаві події, пов’язані з ними.
The publication illustrates the most famous architectural monuments of Ukraine. It presents briefly the history and cultural value of architectural monuments as well as interesting events connected with them.
Рік видання: 2016.

 «Авангард. Українські художники першої третини ХХ ст.»
Горбачов Дмитро


Про книгу:  У виданні всебічно репрезентовано розвиток авангардного мистецтва в Україні. У ньому подано репродукції понад 300 творів українських майстрів-авангардистів, що нині зберігаються в музеях і приватних хібраннях багатьох країн світу. Серед них праці В. Єрмілова, О. Богомазова, В. і Д. Бурлюка, К. Малевича, О. Архипенка, О. Екстер, В. Меллера, В. Пальмова, М. Синякової, А. Петрицького та багатьох інших художників. У виданні охоплено всі напрями авангардистського руху в Україні – від загальноєвропейьских форм (кубізм, футуризм, експресіонізм, сюрреалізм та ін.) до суто національних (народний футуризм селянки Собачко, супрематизм сіл Вербівка та Скопці). В альбомі подано також текстові матеріали – доповіді, виступи, спогади українських художників-авангардистів.
Автор видання – Дмитро Горбачов, провідний український мистецтвознавець, професор, який багато років присвятив дослідженню феномена українського авангардного мистецтва.
Видання розраховане на спеціалістів та широке коло читачів.
Рік видання:  2016. «Екскурс у Чорнобиль. Insight into Chernobyl»
Сущенко Марія


Про книгу: У виданні показаний нинішній стан населених пунктів Чорнобильської зони відчуження, які були покинуті внаслідок аварії на атомній електростанції.
Книга проведе читача по пустих приміщеннях, дасть можливість заглянути в порожні квартири, зайти в осиротілі дитсадок, школу, магазин та інші будівлі.
Присвячується пам’яті Чорнобильської катастрофи.
The publication describes in details the current situation in Chernobyl exclusion zone settlements that were abandoned because of the accident at the nuclear power plant.
The book will follow readers through empty dwellings, give a glimpse into abandoned apartments, kindergartens, schools, shops and other buildings.
Dedicated to the memory of the Chernobyl disaster.
Рік видання: 2016. «Різнобарвний менеджмент: Еволюція мислення, лідерства та керування»
Пекар Валерій


Про книгу: У книзі популярно викладена теорія еволюції людського мислення, організацій і великих соціальних систем, за якою останнім часом у фаховій літературі закріпилася назва «інтегральна динаміка». Ця красива і практична модель не лише дає ключ до розуміння стилів лідерства та управлінських культур, а й забезпечує інструментами їх зміни. Текст грунтується на курсі лекцій, який читає автор у провідних українських бізнес-школах, але істотно перевищує його за обсягом.
Книга розрахована на підприємців і управлінців-практиків, зацікавлених у розвитку власних навичок менеджменту та вдосконаленні своїх компаній і організацій.
Рік видання: 2017. «Національна ідея модерної України. Мистецько – культурологічний проект»
Мухарський Антін


Про книгу: Унікальне літературно-мистецьке видання, в якому у формі есе, інтерв’ю та цитат видатних українців, митців, літераторів та філософів опрацьовано величезний масив інформації, роздумів, поглядів та думок щодо існування різних форм українcької ідентичності, шляхів розвитку суспільства та держави в контексті викликів, які ставить перед нами час.
Видання буде надзвичайно корисне всім тим, хто включений у процеси державотворення, а також адептам та творцям модерного контексту української історії, культури, футурології та урбаністики, бо дає поживний ґрунт для власних роздумів і рефлексій на теми можливих шляхів розвитку нашої нації та держави.
Дуже легка в читанні, з глибинними змістами та контраверсійними судженнями, ця книга має всі шанси стати неодмінним атрибутом сучасної української інтелектуальної еліти, всіх тих, хто словом, ділом і думкою творить наше спільне майбутнє, яке починається вже сьогодні.
Рік видання: 2017. «Українське слово для всіх і для кожного»
Пономарів Олександр


Про книгу: У виданні містяться спостереження над традиційними й новими явищами в українській літературній мові, даються поради щодо вибору найкращих варіантів висловлення думки в галузі лексики, вимови, наголосу, морфології, синтаксису, стилістики, фразеології. Наводяться способи відтворення українських та іншомовних топонімів, антропонімів, етнонімів як окремих лексичних одиниць та як складників фразеологізмів. Розділ «Роздуми й коментарі»  відбиває різні етапи становлення української мови як державної та функціонування її в незалежній Україні.
Для науковців, редакторів, лекторів, журналістів, викладачів, студентів, широкого загалу читачів.
Рік видання: 2017. «Християнсько-філософська думка Т.Г.Шевченка»
Бучинський Дмитро


Про книгу: В праці доктора Д. Бучинського, українського публіциста, бібліографа та літературного критика висвітлюється постать Тараса Шевченка, як християнського філософа. В своїх аргументах автор спирається на широке коло українських та закордонних авторів, детально аналізує життєвий шлях і творчість Кобзаря з погляду християнського вчення.
Рік видання: 2016.


 «Всесвіт усного і писаного слова».Книга 2
Ребошапка Іван


Професор І. Ребошапка рорзповідає, що містить ця книга: “Всесвіт усного і писаного слова - це другий том статей, розвідок, інтерв’ю в яких досліджуються різні аспекти літературознавства як суто українського, так і порівняльного, румунсько-українського. У томі є різні аспекти, які стосуються українських письменників як таких, їхньої лабораторії, як поставали певні твори. Наприклад твори О. Кобилянської. Є порівняння, які не проводились, я думаю, ні в нас, ні в Україні. Про певні подібності між творами М. Емінеску та П. Грабовського. Там є і аспекти типологічні, але й генетичні. Пісня про сорочку, яку переклав Франко англійського поета, а Емінеску переспівав цю тему, виходячи теж з англійського оригіналу. Інший розділ стосується абсорбції шевченківських мотивів. Тобто, як саме, і на кого впливав Шевченко. Я зайнявся в цьому томі, зокрема, впливом Шевченка на болгарського класика Любена Каравелова. У цьому томі містяться інтерв’ю, які я взяв у багатьох наших літературознавців, україністів в Румунії. Там є цікаві речі покійного мого колеги, студента, професора і академіка Дана Хорії Мазілу, пані М. Л. Куцюк та інші. Є також рецензії на різні твори, які мені здались цікавими.”
Рік видання: 2013. «Корона, або Спадщина Королівства Руського»
Івшина Лариса


Про книгу: Без сумніву, книга стане відкриттям навіть для заглиблених в історичні контексти. Не варто боятися закидів, що історію «переписують». Важливо те, що її треба  «передумувати»… Чому корона, а не «ярлик»? Республіка чи монархія? Звідки йде наше державне «літочислення»? Можливо, від київського князя Святослава, який у 971 році уклав мирний договір з візантійським імператором Іоанном Цимісхієм? Або ж від Ярослава Мудрого, тисячоліття утвердження якого на престолі будемо відзначати у 2019 році? Корона Данила Романовича. Чому проголошення саме цього володаря Королем Руським є однією з ключових, знакових подій нашої історії? В Україні надто довго домінувала радянська «народницька» історіографія, в якій не було місця еліті й загалом тим, хто своїми вчинками, моральними й інтелектуальними якостями, підіймався над загальною масою. Ми ж пропонуємо принципово нову оптику.
Рік видання: 2017.

 «Сестра моя, Софія…»
Івшина Лариса


Про книгу: Ця книга — спроба прояснити найбільш важливі питання історії Болгарії й через них — ще більш точно відчути «вузли» непізнаної української історії. Болгарія дає нам частину відповідей на питання про Україну. Якщо болгарську історію намагалися викривити, то нашу — привласнити. Ми пізнаємо себе такими, якими ми себе раніше не знали. І ми, І Болгарія багато разів відроджували свою надію та державність буквально з попелу. Завдяки чому? І як це вдавалося? Шукаючи відповіді на це запитання, читач знайде розгадку багатьох таємниць та дізнається про безліч інтригуючи паралелей. Про все це читайте в новій книзі «Сестра моя, Софія...».
Рік видання: 2016. «Донеччина та Луганщина – козацькі землі України (XVI – XVІІІ ст.)»
Чухліб Тарас


Про книгу: Давнє минуле Донецької та Луганської областей, як невід’ємної складової історії України, насичене різними цікавими та маловідомими сторінками, головні з яких стосуються часів Козаччини. З XVI ст. землі Дніпрово-Донецького межиріччя були полем протистояння між Польсько-Литовською державою, Московським царством, Кримським ханством та Османською імперією, а в другій половині XVII–XVIII ст. увійшли до складу Української козацької держави.
На основі оригінальних архівних та опублікованих джерел з України, Польщі, Росії і Туреччини, свідчень сучасників та наукової історичної літератури автор розкриває історію військово-господарського освоєння українцями від початку 1500-х рр. і до кінця 1700-х рр. території сучасних Донеччини та Луганщини.
Книга оформлена ілюстраціями, які відображують сучасні військові дії на сході України.
Рік видання: 2014. «Доба безумства. Занепад і кінець Радянського Союзу»
Саттер Девід


Про книгу: Радянський Союз став першою в історії державою, в якій офіційна ідеологія пронизувала всі сфери й рівні життя, перетворюючи громадян на безликі та взаємозамінні гвинтики колосальної системи. Американський журналіст Девід Саттер, який у 19701990-ті роки працював кореспондентом в СРСР, в своїй книзі показує життя радянських людей і трагічні наслідки цього соціального експерименту.
Рік видання: 2017.
 «Словом і ділом»
Бучута СтепанПро книгу: Слово вимовлене, яким вагомим не було б воно, губиться в ефірі, забувається, а писане залишається і з часом стає документом, цінним джерелом для дослідників певного історичного моменту, епохи, явища. Ще древні римляни застерігали: «Verba volant, scripta manent» - «Слова відлітають, написане лишається».
Одним з документів для дослідників заснування, становлення, а також діяльності Союзу українців Румунії за майже ціле десятиріччя (2005 - 2013) стане і книга «Словом і ділом» депутата двох каденцій української меншини в Румунському Парламенті, діючого голови СУРу Степана Бучути. Це незаперечний аргумент щодо зібрання між обкладинками його звітів і виступів на міжнародних українських форумах, де представляв нашу громаду, знайомив світове українське співтовариство із змаганнями СУРу за збереження ідентичності, мови, культури, звичаїв, всіх духовних надбань українців Румунії. Поміщено в книзі також виступи депутата і голови на з'їздах СУРу, на важливих культурних дійствах у зонах компактного проживання українців. Вони засвідчують активність Степана Бучути на чолі організації, його причетність до всіх проблем, якими живе і з якими конфронтується румунське українство. Слід зазначити, що матеріали, про які йде мова, ділові, цілеспрямовані і виважені, без недомовок і прикрас, солідно підтверджені фактами.
Всі матеріали, що увійшли до книги, мають документально-пізнавальну цінність, висвітлюючи ту чи іншу сторінку життя української громади Румунії.
Рік видання: 2013. «Чому нації занепадають. Походження влади, багатства та бідності»
Аджемоґлу Дарон, Робінсон Джеймс


Про книгу: Дарону Аджемоґлу і Джеймсу Робінсону вдалося, здавалося б, неможливе — відповісти на питання, яке до них безрезультатно вивчали століттями: чому одні країни багаті, а інші — бідні? Ґрунтуючись на п’ятнадцятирічних дослідженнях у галузях історії, політології та економіки, автори легко і доступно пояснюють, чому економічний успіх держав не залежить від культури, клімату чи географічного положення. Аджемоґлу та Робінсон переконані: країни стали найуспішнішими через те, що їхні громадяни повалили владну еліту і створили суспільства, де головною цінністю стали рівні економічні та політичні права кожного. На їхню думку, саме свобода робить світ багатшим. Книга «Чому нації занепадають» — своєрідний посібник, який допоможе краще зрозуміти причини, що сприяють процвітанню держав та їхньому занепаду.
Рік видання: 2017. «Як нам жити в епоху змін?»
Скоцик Віталій


Про книгу: «Як нам жити в епоху змін?» - це книга – орієнтир, яка дає пояснення нашому минулому і теперішньому – а головне – окреслює майбутнє України. Автор Віталій Скоцик розглядає перспективи нашої держави крізь призму глобальних трансформацій – кліматичних, економічних, геополітичних. Оперуючи історичними фактами і власним досвілом політика, економіста й антикризового менеджера, він формулює стратегію розвитку України і пропонує палітру засобів для її втілення. Книга адресована не лише тим, хто причетний до політичного життя і творення української держави, а й кожній активній людині, що цікавиться світовими процесами та місцем нашої країни у світі.
Рік видання: 2016.«Вийти з пітьми. Парадигма попередження соціально-економічного колапсу в Україні»


Про книгу: Книга “Вийти з пітьми”, де представлена парадигма попередження соціально-економічного колапсу України. Це біографічний та політико-психологічний очерк про пошук вченим, бізнесменом, політиком та громадським діячем Анатолієм Пешко виходу з багатоаспектної кризи. Видання вийшло за сприяння: Академії Економічних Наук України, Академії Соціального Управління, наукових та творчих формувань, дійсним членом яких являється герой цього твору. Книга видана під керівництвом Співака С.Н. – кандидата економічних наук та доцента.
Ви можте читати чи завантажити книгу абсолютно безкоштовно за посиланням: КНИГА.
Рік видання: 2017.«Велика українська енциклопедія, т.1»


Про книгу: «Велика українська енциклопедія» - перше за доби незалежності універсальне багатотомне видання з усіх галузей знань.
У стислій і доступній формі представлено найвидатніші події та постаті світової історії, науки, культури; інтерпретовано найважливіші відкриття людського розуму і витвори людських рук. суспільні інституції та господарські структури, що вплинули на долю народів; відображено рух політичних і культурних ідей та динаміку наукових уявлень. Україна постає не лише органічною складовою частиною багатоманітного світу, а й суб'єктом його інтерпретації.
Перший том енциклопедії — це 592 сторінки, що містять близько 1700 енциклопедичних статей (літери «А-Акц»). В енциклопедії вміщено понад 1000 кольорових ілюстрацій: фото, малюнків, схем, таблиць, діаграм, понад 35 карт. У підготовці першого тому взяло участь понад 300 провідних науковців України.
Рік видання: 2016.


Немає коментарів: