четвер, 22 березня 2018 р.

Бути успішним - наша традиція! (+ВІДЕО)

19 березня на базі Інтернет-центру Рахівської центральної районної бібліотеки за сприяння начальника відділу активної підтримки безробітніх Рахівського районного центру зайнятості Наталії Волошин відбувся вебінар зустріч з заступником декана юридичного факультету Львівського торговельно-економічного університету, кандидатом юридичних наук,  доцентом Олашин Мариною Миколаївною, яка презентувала навчальний заклад, в якому безпосередньо працює, та ознайомила учнівську молодь з перевагами навчання в ВНЗ.
Львівськийторговельно-економічний університет (ЛТЕУ) гордиться своєю двохсотрічною історією та званням найстарішого торговельно-економічного вищого навчального закладу України. Датою народження навчального закладу вважається 7 березня 1816 року – день створення Реальної школи. З того часу освітня установа активно розвивалась, тут роками напрацьовувались кооперативні традиції, зберігались таємниці успішного ведення торговельних справ.
В ході заходу Марина Миколаївна детально зупинилася на історії, навчальної та розважальної діяльності університету, поінформувала про умови вступу, ознайомила зі спеціальностями та професіями, які можна здобути. Також майбутні абітурієнти цікавились інформацією стосовно умов проживання в гуртожитках, пільгами  на  оплату навчання, необхідних предметів ЗНО для вступу на конкретну спеціальність, практики на підприємствах та за кордоном.Сьогодні ЛТЕУ – це сучасна освітньо-наукова уставнова європейського зразка ІV-го рівня акредитації, де створено всі передумови для успішного навчання і наукового росту молоді до рівня висококваліфікованих фахівців, що відповідає сучасним вимогам роботодавців. Наша Alma-Mater є постійний лауреатом у рейтингах українських вишів і має вагомі переваги над іншими навчальними закладами, що здійснюють підготовку фахівців з торгівлі та економіки.

На даний час професорсько-викладацький склад університету налічує 260 осіб, з яких 17 академіків різних галузевих академій наук України, 39 професорів, докторів наук, 167 кандидатів наук, доцентів. Працює аспірантура, докторантура та спеціалізовані ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій.
В університеті навчання студентів забезпечене належним методичним забезпеченням (підручниками, навчальними посібниками, методичними розробками), серед них – праці професорсько-викладацького колективу університету. 
Бібліотечний фонд університету складає майже 500 тисяч примірників, який комплектується літературою з питань економіки, торгівлі, товарознавства, маркетингу, бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, оподаткування, банківської справи, фінансів, менеджменту, міжнародно-економічних відносин, історії кооперації в Україні тощо. У зв’язку з комп’ютеризацією навчального процесу в університеті функціонує електронна бібліотека.
Студенти, починаючи із 3-го курсу (або 1-го скороченого терміну навчання) мають можливість пройти військову підготовку в Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 
Проживання у гуртожитку доступне для всіх студентів університету, які його потребують. Дбаючи про духовне збагачення студентської молоді, у гуртожитках функціонують дві студентські каплиці. Усі навчальні корпуси та гуртожитки мають доступ до мережі Інтернет.У структурі університету функціонують: Український інститут “Укоопінформпроект”, Науково-дослідна лабораторія економічної оцінки, Бізнес центр “Інтерекономіка”, Центр сучасних європейських мов ЛТЕУ, Кадрова агенція, видавництво. На базі університету створено навчально-науковий комплекс “Академія”, до складу якого увійшли кооперативні коледжі, технікуми, училища та понад 40 львівських загальноосвітніх шкіл.
Професорсько-викладацький колектив університету співпрацює з навчальними закладами, США, Англії, Канади, Австрії, Угорщини, Франції, Німеччини, Росії та Польщі. Партнери академії –Університет ІМС м. Кремс (Австрія), Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, Європейський університет Кіпру, Асоціація університетів Центральної та Східної Європи (Італія), Молдовський торговельно-кооперативний університет, Балтійська Міжнародна Академія, Фінансово-економічний університет Таджикистану, Рудненський індустріальний інститут, Економічний університет у Вроцлаві, університет м. Перуджа (Італія), Асоціація університетів Центральної і Східної Європи (Італія) та Краківський університет.
Студенти університету мають можливість приймати участь у програмах обміну студентами, які практикуються між університетом та навчальними закладами країн Євросоюзу та США. Крім того, представники вишу приймають активну участь у різноманітних програмах досліджень у Великій Британії, Ізраїлі, Марокко, Австрії та Німеччині.


Наприкінці учні отримали інформаційні буклети та переглянули відеоролики, в яких продемонстровано маленьку частинку студентського життя, частинкою якого може стати кожен, хто прагне навчатися.


Немає коментарів: